одржана продаја стечајног дужника АД ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК

26. авг. 2015.

Дана 26.08.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, Теразије бр. 23, са почетком у 12:15 часова, одржана је продаја стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ, ул. Индустријски пролаз бр. 18 као правног лица, методом јавног прикупљања писаних понуда, по огласу о продаји објављеном дана 14.07.2015. године.

 

 

        Резиме продаје:

 

Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

            Купац

 

 

 

 

 

 

Продаја стечајног дужника као правног лица

 

588.159.558,00

102.000.000,00

ПОНУДА НИЖА ОД 50%

 

Д.О.О. „УМКА“ ФАБРИКА КАРТОНА

Умка, Београд - Чукарица,

13 октобра бр. 1.

 МБ: 07007019, ПИБ: 100003017, коју заступа директор Милош Љушић, ЈМБГ:2808979263001

 

 

 

Понуђена цена за продају стечајног дужника као правног лица је нижа од 50% од процењене вредности стечајног дужника као правног лица по огласу о продаји од 14.07.2015. године, па ће се стечајни управник обратити Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке.

 

БОЖО ТОМИЋ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈА БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња папира и картона

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива