Otvorene ponude za "KOPAONIK" d.o.o., Kuršumlija

08. сеп. 2003.
Tenderska komisija je dana 04.septembra 2003.god. na prvoj sednici kojom je predsedavala prof.dr. Anđelka Mihajlov, ministar za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, otvorila ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala preduzeća "Kopaonik" d.o.o., Kuršumlija.

Tenderska komisija je konstatovala da je pristigla samo jedna ponuda od strane konzorcijuma fizičkih i pravnih lica kojeg predstavlja g. Slaviša Ristić.

Kako se radi o tenderu sa jednim učesnikom ,Tenderska komisija za preduzeće "Kopaonik" d.o.o., Kuršumlija, će na drugom zasedanju koje će se održati u roku od najviše 30 dana, u skladu sa predlogom Agencije za privatizaciju, doneti odluku o prihvatanju/odbijanju ponude jedinog ponuđača.
Tendersku dokumentaciju za preduzeće "Kopaonik" d.o.o., Kuršumlija, takođe je otkupio samo pomenuti konzorcijum.

Tenderska komisija zasedala je u sastavu:

1. prof.dr. Anđelka Mihajlov, ministar za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, predsednik komisije
2. g. Milorad Bjelopetrović, savetnik ministra za privredu i privatizaciju
3. g. Zoran Milutinović, radnik RJ "Kuhinje" d.o.o. "Kopaonik", Kuršumlija
4. g. Vladan Jovanović, načelnik odeljenja za neprivredne delatnosti i opštu upravu SO Kuršumlija
5. g-đa Biljana Nikolić, direktor sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove "Kopaonik" d.o.o., Kuršumlija
Стечај

ШИК Копаоник ад Куршумлија

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Производња фурнира и плоча од дрвета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива