DP "BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA"

08. сеп. 2003.
Dana 05.09.2003. godine, na inicijativu Odbora za privatizaciju Narodne Skupštine Republike Srbije, a na osnovu zahteva jednog od ponuđača u postupku privatizacije DP "Beogradska pekarska industrija", preduzeća Arex d.o.o. Beograd, organizovana je vanredna sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala DP "Beogradska pekarska industrija".

Da podsetimo, na tenderu za navedeno preduzeće, ponude su dostavila tri ponuđača:

 East Point Holdings Ltd, Kipar u konzorcijumu sa Žitomlin AD Holding Kompanijom, Beograd
 Finartis Private Equity, Kajmanska Ostrva u konzorcijumu sa Arex d.o.o., Beograd i MK Komerc d.o.o., Novi Sad
 St. Michael Enterprises d.o.o., Beograd sa konzorcijumom radnika BPI i preduzećem Luka Bar, Bar.

Iako su tri ponuđača dostavila ponude na ovom tenderu, predmet ocene su bile ponude samo preduzeća East Point Holdings Ltd, Kipar i Finartis Private Equity, Kajmanska Ostrva, zato što je pravni savetnik Agencije za privatizaciju, u toku evaluacije ponuda utvrdio da ponuda St. Michael Enterprises ne ispunjava kvalifikacione kriterijume postavljene na ovom tenderu.

Na trećoj sednici Tenderske komisije, na kojoj je prezentovana odluka Tenderske komisije o rangiranju ponuda, sa tri glasa "protiv" i dva glasa "za", Tenderska komisija nije prihvatila odluku Agencije za privatizaciju, nakon čega je tender proglašen neuspelim.

Današnjoj vanrednoj sednici Tenderske komisije, prisustvovali su svi članovi Tenderske komisije, osim gospodina Momčila Selakovića, predstavnici Odbora za privatizaciju Narodne skupštine Republike Srbije i predstavnici sva tri ponuđača.

Na sednici je prvo konstatovano da su predstavnici sva tri prisutna ponuđača potvrdili da su pečati Agencije i potpisi ponuđača koji se nalaze na kutiji unutar koje su zapakovane kopije ponuda podnetih na ovom tedneru, originalni i bez oštećenja, što ukazuje na to da predmetna kutija od kada je zapečaćena nije bila otvarana.

Po otvaranju predmetne kutije, članovi Tenderske komisije, predstavnici ponuđača i predstavnici Odbora za privatizaciju Narodne skuštine Republike Srbije, potvrdili su da su primerci kopija ponuda ponuđača East Point i Finartis Private Equity koji su se zapečaćeni nalazili u sefu Agencije, identični sa primercima kopija i originalima ponuda koji su se nalazili u posedu finansijskog i pravnog savetnika Agencije, a koji su im bili predati na evaluaciju na prvoj sednici Tenderske komisije pri otvaranju prispelih ponuda.

Nakon što je gore navedeno utvrđeno, kopije su ponovo vraćene u istu kutiju koja je zapakovana, zapečaćena i potpisana od strane predstavnika svih ponuđača.

Ovim je otklonjena svaka sumnja na regularnost postupka privatizacije DP "Beogradska pekarska industrija" i utvrđeno da je Agencija za privatizaciju u saradnji sa svojim savetnicima ocenila pristigle ponude u skladu sa važećom i validnom dokumentacijom, kao i u skladu sa zakonom i uredbom propisanom tenderskom procedurom, na osnovu čega je i bazirala svoju odluku.


Članovi Tenderske komisije:

1. Dr Slobodan Milosavljević, ministar za trgovinu, turizam i usluge
2. Radovan Ristanović, direktor Direkcije za robne rezerve
3. Dejan Kostić, član IO Skupštine Opštine Zvezdara
4. Lazar Marković, zamenik direktora BPI
5. Momčilo Selaković, predsednik sindikalne organizacije BPI
Акционарски фонд

Друштвено предузеће БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива