Прихваћена пунуда за предузеће ОЛГА а.д. Смедеревска Паланка

13. авг. 2015.

Дана 15.07.2015. године одржана је продаја покретне и непокретне имовине, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда и то стечајног дужника “ОЛГА” а.д. Смедеревска Паланка.

 

Стечајни управник је доставио понуду на изјашњење одбору поверилаца, с обзиром да је понуђена цена достављена од стране понуђача Манчић Владана нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје.

 

Одбор поверилаца је дана 16.07.2015. године донео одлуку да прихвата најповољнију понуду понуђача Манчић Владана из Смедеревске Паланке.

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ОЛГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива