Неуспешна продаја имовине предузећа Петровац у стечају Петровац.

13. авг. 2015.

Дана 04.08.2015. године, у просторијама Агенције за приватизацију РС, Центар за стечај, организована је продаја стечајног дужника као правног лица

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда и то стечајног дужника Друштвено предузеће индустрије коже, обуће и протеина „Петровац“ у стечају Петровац.

 

С обзиром да није било заинтересованих купаца, односно да нико није уплатио новчани износ нити положио банкарску гаранцију, стечајни управник је прогласио неуспелом наведену продају.

Стечај

ИНДУСТРИЈА КОЖЕ, ОБУЋЕ И ПРОТЕИНА ПЕТРОВАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЕТРОВАЦ

Локација:

Петровац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива