Одржана продаја имовине стечајних дужника

28. јул. 2015.

Продаја имовине стечајних дужника Индустријa трикотаже и плетива"ИТП" Д.О.О. у стечају, из Грделице, ул. Ораовачка бр. 1 , ДП текстилна индустрија ВУЧЈЕ са по - у стечају Вучје,
улица Косте Стаменковића број 18, ДП „ЕКО ХРАНА" у стечају из Бољевца, улица Ивка Ђоловића 2

Предузеће Напомена Почетна  цена (дин) Продајна цена Купац
Индустријa трикотаже и плетива"ИТП" Д.О.О. у стечају, из Грделице Покретна имовина стечајног дужника 1.242.173,00 1.242.173,00 МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО, Лесковац
ДП текстилна индустрија ВУЧЈЕ са по - у стечају Вучје Покретна имовина стечајног дужника 3.635.495,00 3.635.495,00 МИЛАН КРИВОШИЈА ПР, "МАДАМАК", Лебане
ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца Целина 1 38.101.408,40   неуспела
ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца Целина 2 480.509,50   неуспела
ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца Целина 3 61.750,00   неуспела
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЕКО ХРАНА СА ПО БОЉЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бољевац

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива