Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 30.09.2003. u Beogradu

22. авг. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
  1. Društveno grafičko preduzeće NEGOTINSKA ŠTAMPARIJA, NEGOTIN
  2. Društveno preduzeće VATROSPREM proizvodnja i promet vatrogasnih sprava i uređaja, BEOGRAD
  3. Preduzeće za proizvodnju i trgovinu FABRIKA KOŽE UŽICE, UŽICE
  4. Društveno trgovinsko preduzeće STRELA-KOMERC, VALjEVO
  5. Društveno autosaobraćajno preduzeće STRELA OBRENOVAC sa po, OBRENOVAC
  6. Društveno preduzeće ISHRANA za proizvodnju pekarskih proizvoda i promet sa p.o., ALEKSINAC
  7. Eksport import preduzeće JARMENOVCI fabrika za preradu voća i povrća, JARMENOVCI
  8. Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo eksport-import TEHNOPROMET-NIŠ A.D., NIŠ
  9. Društveno preduzeće za hidrogradnju HIDROGRADNjA, VRŠAC
  10. Preduzeće za transportno-pretovarne usluge u drumskom sobraćaju BORA KEČIĆ-AUTOCENTAR-KIPERI-PRETOVAR AD, OBRENOVAC
Преузмите
Стечај

ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НЕГОТИНСКА ШТАМПАРИЈА АД НЕГОТИН, МИЛЕШЕВСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Остало штампање

Архива

VATROSPREM DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET VATROGASNIH SPRAVA I UREĐAJA, BEOGRAD (VOŽDOVAC) - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ФАБРИКА КОЖЕ УЖИЦЕ АД, УЖИЦЕ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ СТРЕЛА-КОМЕРЦ, ВАЉЕВО-У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Архива

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТРЕЛА-ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ

Локација:

Обреновац

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

ПРЕДУЗЕЋЕ ИСХРАНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НИШ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

ЈАРМЕНОВЦИ АД ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА ТОПОЛА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 127А - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Јарменовци

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Архива

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕХНОПРОМЕТ-НИШ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ, 12. ФЕБРУАР И ПРИЛАЗ БР. 3

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХИДРОГРАДЊА ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Акционарски фонд

БОРА КЕЧИЋ-АТП ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ОБРЕНОВАЦ

Локација:

Обреновац

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива