Одржана продаја имовине стечајног дужника ИМК "29 НОВЕМБАР" АД у стечају из Суботице

10. јул. 2015.

Дана 09.07.2015. године, одржана је продаја  дела имовине стечајног дужника

ИМК "29  НОВЕМБАР" АД  у стечају из Суботице

према огласу о продаји методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда

 

Ред.

бр.

 

Имовина

Процењена вредност (дин)

Понуђена цена

(дин)

   Купац

  1.  

Покретна имовина као једна имовинска целина према Огласу о продаји

180.466.570,00

48.000.000,00

DT HANDELS GmbH, St. Veiter Ring 1A, A-9020 Klagenfurt

ПИБ: ATU 67413088

 

 

Комисијски је констатовано да достављена понуда гласи на износ мањи од 50% од процењене вредности имовине, односно да понуда гласи на износ од 48.000.000,00   динара, што представља  26,5977 % од процењене вредности имовине, те се понуђач не може прогласити за купца, већ је према Националном стандарду 5. стечајни управник у обавези да затражи сагласност Одбора поверилаца на понуђену цену.

Одбор поверилаца је на одржаном састанку дана 10.07.2015. године, донео одлуку којом се прихвата продаја имовине стечајног дужника - покретна имовина груписана у једну целину, понуда од 09.07.2015. године испод 50% процењене вредности, по понуђеној цени од 48.000.000,00 динара, понуђачу DT HANDELS GmbH, St. Veiter Ring 1A, A-9020 Klagenfurt, broj. FN 385149x, ПИБ: ATU 6741308.

На основу одлуке чланова Одбора поверилаца, Комисија је продају прогласила успелом.

ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива