Одржана продаја имовине стечајног дужника АД «ФАДИП» у стечају из Бечеја

09. јул. 2015.

Дана 12.05.2015. године, одржана је продаја  имовине стечајног дужника

АД «ФАДИП» у стечају из Бечеја

сврстана у 5 имовинских целина, према огласу о продаји

методом јавног прикупљања понуда

С обзиром да закључно са 05.05.2015. године нико од евентуалних купаца није уплатио депозит (односно положио првокласну банкарску гаранцију) за имовину груписану у целине број 1, 2,  3 и 5 из  Огласа, Комисија за спровођење продаје јавним прикупљањем понуда проглашава продају наведених целина  НЕУСПЕЛОМ.

Дана 09.06.2015. године од Одбора поверилаца је затражена сагласност за прихватање понуде за закључење Уговора о купопродаји непокретности означене као целина под редним бројем 4 у јавном огласу, за коју је на продаји јавним прикупљањем понуда понуђена цена од 4.000.000,00 динара од стране понуђача  АГРО ПОЉЕ ДОО БЕЧЕЈ, Радивоја Ћирпанова бб, Бачко Градиште (9,72% процењене вредности).

Дана 15.06.2015. године, Одбор поверилаца је донео одлуку о неприхватању понуде, која је стечајном управнику достављена 07.07.2015.године, те је Комисија за спровођење продаје јавним прикупљањем понуда и продају ове целине прогласила НЕУСПЕЛОМ.

ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива