Измена бр. 2 Јавног позива за СЕВЕРТРАНС , СОМБОР

09. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНЕ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

МБ: 08159246

Шифра поступка: JP 45/15

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 45/15, на начин како следи:

1. У тачки 4. мења се став 1. Јавног позива и гласи:

„Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 554.997,79 евра.“

2. У тачки 5. мења се став 1. Јавног позива и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 31.07.2015. године до 10:00 часова по београдском времену.“

3. У тачки 7. мења се став 1. Јавног позива и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 55.499,78 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

4. У тачки 9. мења се став 1. Јавног позива и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 04.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 10:00 часова по београдском времену.“

5. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

6. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

 

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић

Вођа пројектног тима

е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: mljuboja@priv.rs

 
СЕВЕРТРАНС АД
Акционарски фонд

СЕВЕРТРАНС АД СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива