Otvorene ponude za "AGROUNIJU"

21. авг. 2003.
Dana 21.avgusta 2003.god. na prvoj sednici Tenderske komisije kojom je predsedavao g. Čedomir Jovanović, potpredsednik Vlade RS, otvorena je ponuda za kupovinu 70% društvenog kapitala preduzeća Poljoprivredno industrijski kombinat "Agrounija" društveno preduzeće sa p.o. Inđija.

Tenderska komisija konstatovala je da je u naznačenom roku pristigla jedna ponuda od strane:
Brazda Coop d.o.o., Novi Sad


Nakon što je Tenderska komisija ispitala ispunjenost formalnih uslova koji se odnose na blagovremenost i potpunost ponude, konstatovano je da je ponuđač podneo dokumentaciju u skladu sa uslovima definisanim tenderskim pravilima.

Tendersku dokumentaciju takođe je otkupio samo Brazda Coop d.o.o. , Novi Sad.

Savetnik Agencije za privatizaciju, Raiffeisen Investment AG, će u roku od najviše 30 dana izvršiti evaluaciju ponude, na osnovu koje će Agencija za privatizaciju doneti Odluku o prihvatanju ponude. Kako je u pitanju samo jedna pristigla ponuda, moguća je prezentacija ponude Tenderskoj komisiji i u ranijem roku.

Tenderska komisija zasedala je u sastavu:
  1. g. Čedomir Jovanović, potpredsednik Vlade RS, predsednik komisije
  2. gđa. Nada Stojmenović, predsednik sindikata "Agrounije", predstavnik Vlade RS
  3. g. Marijan Rističević, poslanik u Narodnoj skupštini RS, predstavnik lokalne samouprave
  4. gđa. Dobrila Kresojević, zaposlena u preduzeću "Agrounija", predstavnik subjekta privatizacije

Ovo je drugi tender za preduzeće "Agrounija". Prvi tender proglašen je neuspelim, zbog ocene da ponuđene cene nisu bile adekvatne.
Акционарски фонд

Пољопривредно индустријски комбинат АГРОУНИЈА

Локација:

Инђија

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива