Јавни позив за ДНЕВНИК АД НОВИ САД

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JP 54/15

 

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДНЕВНИК АД НОВИ САД

МБ: 08049815

 

Шифра поступка: JP 54/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДНЕВНИК Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Нови Сад, МБ: 08049815 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ДНЕВНИК Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Нови Сад

Матични број:

08049815

Структура капитала (ЦРХоВ):

Скупштина АП Војводине............................... 48,65199% (34.630 акција) 

Република Србија.............................. ............ 48,42159% (34.466 акција)

Град Нови Сад.............................. ....................1,90646% (1.357 акција)

Национална служба за запошљавање............0,51560 % (367 акција)

Локалне самуправе (15 лок. самоуправа)       0,50% (359 акција)

Укупно.............................................................100,00% (71.179 акција)

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

655.047,16 ЕУР

1.734.850,98 ЕУР

2.264.226,68 ЕУР

Уписани неновчани капитал

5.800.135,66 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

2.264.226,68 ЕУР 04.10.2005

1.734.850,98 ЕУР 16.05.2003

655.047,16 ЕУР 10.07.2009

Унети неновчани капитал

5.800.135,66 ЕУР 31.12.2001 у непокретним и покретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности

3.      Опис и вредност предметa продаје

Пакет акција који Агенција нуди на продају састављен је од 70.426 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSDNVKE13493, што представља 98,98004% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          34.630 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RS DNVKE13493 или 48,65199% капитала у власништву Аутономне покрајине Војводина,

-          34.466 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RS DNVKE13493 или 48,42159% капитала у власништву Републике Србије и

-          1.357 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSDNVKE13493 или 1,90646% капитала у власништву Града Новог Сада.

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 7.397.012,62 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

Јавни позив у целости
ДНЕВНИК АД НОВИ САД
Акционарски фонд

ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива