Одржано предавање Агенције за борбу против корупције

11. јун. 2015.

Представници Агенције за борбу против корупције одржали су у просторијама Агенције за приватизацију предавање посвећено актуелним питањима у примени Закона о агенцији за борбу против корупције, а пре свега питањима сукоба интереса, пријављивања имовине лица која врше јавну функцију, представки физичких и правних лица у процесу приватизације, као и механизмима за спречавање корупције. Предавању су присуствовали руководиоци организационих јединица Агенције за приватизацију, као и руководиоци пројеката и правни саветници Агенције.

Директор Агенције за приватизацију мр Љубомир Шубара нагласио је да је сарадња са Агенцијом за борбу против корупције иницирана од стране Агенције за приватизацију. Он је изјавио да верује да ће ова сарадња допринети унапређењу рада запослених у Агенцији за приватизацију.

Помоћник директора Агенције за приватизацију Јован Мартиновић истакао је да данашње предавање треба да омогући запосленима у Агенцији за приватизацију да на још ефикаснији начин обављају своје послове и радне задатке у спровођењу поступка приватизације, како би тај процес био успешан и у потпуности заокружен у складу са законом. И зато ово предавање представља пример успешне сарадње државних институција са заједничким циљем сузбијања  корупције. Он је истакао да Агенција за приватизацију свој посао ради искључиво у складу са Законом о приватизацији, Законом о стечају и другим законским и подзаконским активима, и увек је отворена за сарадњу са другим државним органима и институцијама, у циљу сузбијања и неутралисања свих негативних појава које се могу појавити  у процесу приватизације, као што је и сама корупција.

Помоћник директора Сектора за контролу имовине и прихода функционера у Агенцији за борбу против корупције Драгољуб Трнинић истакао је да верује да ће ова сарадња бити добар пример и за друге државне институције, и да ће допринети унапређењу рада Агенције за приватизацију и другачијој и позитивнијој перцепцији јавности улоге Агенције у процесу приватизације. 

Иначе, поред успешне сарадње са ресорним министарством, Агенција за приватизацију има успешну сарадњу и са другим државним институцијама и агенцијама.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива