Otvorene ponude za "BEOPETROL"

08. авг. 2003.
Tenderska komisija je dana 08.avgusta 2003.god. na prvoj sednici kojom je predsedavao g. Stojan Jevtić, ministar poljoprivrede, otvorila ponude za kupovinu 79,53% ukupnog kapitala preduzeća "Beopetrol" a.d. Beograd, od toga 70% društvenog kapitala i 100% kapitala u vlasništvu Akcijskog fonda.

Tenderska komisija konstatovala je da su ponude dostavili:
 • LUKOIL
 • MOL Hungarian Oil & Gas plc.
 • Hellenic Petroleum

Nakon što je Tenderska komisija ispitala ispunjenost formalnih uslova (blagovremenost i potpunost) ponuda, konstatovano je da ponuđač Hellenic Petroleum nije podneo dokumentaciju u skladu sa uslovima definisanim tenderskim pravilima, usled čega je diskvalifikovan.

Tendersku dokumentaciju otkupili su:
 • MOL Hungarian Oil & Gas plc.
 • LUKOIL
 • OMV Aktiengesellschaft
 • Hellenic Petroleum
 • TNK

Finansijski i pravni konsultanti Agencije za privatizaciju, BNP Paribas i Harrison Solicitors, će u roku od najviše 30 dana izvršiti evaluaciju ponuda, na osnovu koje će Agencija za privatizaciju doneti Odluku o rang listi ponuđača.
Na drugoj tenderskoj komisiji planiranoj za 25. avgust 2003., Tenderska komisija odobrava rang listu.

Tenderska komisija zasedala je u sastavu:
 1. g. Stojan Jevtić, ministar poljoprivrede, predsednik komisije
 2. g. Slobodan Sokolović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike
 3. g. Vladan Stojanović, predsednik IO SO Novi Beograd
 4. g. Ratibor Stojanović, zaposleni "Beopetrola"
 5. dr. Živko Đorđević, predsednik UO "Beopetrola"

Акционарски фонд

Предузеће за промет нафтних деривата БЕОПЕТРОЛ акционарско друштво

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива