Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 18.09.2003. u Beogradu

08. авг. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno poljoprivredno preduzeće 7. JULI, GAJ
 2. Društveno preduzeće za građevinsko-zanatske radove STARI GRAD, ČAČAK
 3. Rudnici i industrija mermera i granita KOSMAJ-MERMER, MLADENOVAC
 4. Društveno preduzeće za studije, projektovanje saobraćajnica i inženjering HIDROPROJEKAT-SAOBRAĆAJ, BEOGRAD
 5. DP za fizičko, tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge FITEP, BEOGRAD
 6. Poljoprivredno industijski kombinat MORAVICA, STARA MORAVICA
 7. Društveno štamparsko preduzeće BAKAR, BOR
 8. Društveno građevinsko preduzeće NOVOGRADNjA, SJENICA
 9. Društveno preduzeće PLANA TRANSPORT, VELIKA PLANA
 10. Akcionarsko društvo fabrika za preradu voća i povrća VOĆAR-KOCELjEVA, KOCELjEVA
 11. Društveno trgovinsko preduzeće 7.JULI, VRANjE
 12. Preduzeće za krojačke usluge ZEMUN d.p., BEOGRAD
 13. Trgovinsko preduzeće GRADINA akcionarsko društvo, UŽICE
Преузмите

Друштвено пољопривредно предузеће 7. ЈУЛИ

Локација:

Гај

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за грађевинско-занатске радове СТАРИ ГРАД

Локација:

Чачак

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Рудници и индустрија мермера и гранита КОСМАЈ-МЕРМЕР

Локација:

Младеновац

Делатност:

Сечење, обликовање и обрада камена

Архива

Друштвено предузеће за студије, пројектовање саобраћајница и инжењеринг ХИДРОПРОЈЕКАТ-САОБРАЋАЈ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Акционарски фонд

ДП за физичко, техничко и противпожарно обезбеђење имовине, санитарну заштиту и друге услуге ФИТЕП

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност приватног обезбеђења

Акционарски фонд

Пољопривредно индустијски комбинат МОРАВИЦА

Локација:

Стара Моравица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

Друштвено штампарско предузеће Бакар Бор

Локација:

Бор

Делатност:

Штампање новина

Стечај

Građevinsko preduzeće ,,Novogradnja,,a.d.

Локација:

Сјеница

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПЛАНА ТРАНСПОРТ ВЕЛИКА ПЛАНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Услужне делатности у копненом саобраћају

Стечај

Акционарско друштво фабрика за прераду воћа и поврћа ВОЋАР-КОЦЕЉЕВА/RAUCH SERBIA

Локација:

Коцељева

Делатност:

Производња сокова од воћа и поврћа

Акционарски фонд

Друштвено трговинско предузеће 7.ЈУЛИ

Локација:

Врање

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Предузеће за кројачке услуге ЗЕМУН д.п.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња остале одеће

Акционарски фонд

AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива