Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ДОО БЕОГРАД

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 49/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ДОО БЕОГРАД

МБ: 07029209

 

Шифра поступка: JP 49/15

 

Агенција позива сва домаћа физичка и правна лица, као и конзорцијум домаћих правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Партизански пут доо Београд, МБ: 07029209 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја имовине субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа физичка и правна лица, као и конзорцијум домаћих правних и/или физичких лица


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Партизански пут доо Београд

Матични број:

07029209

Структура капитала (АПР):

- Агенција за приватизацију:100% удео


Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

1.200.454.000 РСД

Уписани неновчани капитал

112.185.000 РСД

Уплаћени новчани капитал

1.200.454.000 РСД 30.06.2002

Унети неновчани капитал

112.185.000 РСД 21.07.20083.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје у Поступку су:


1)      Грађевински објекти:


-        који нису уписани у Лист непокретности бр. 408 К.О. Островица а налазе се на пољопривредном земљишту на којем је Субјект приватизације уписан као држалац са уделом 2/14, и то на катастарској парцели бр. 561, и објекти који нису уписани у Лист непокретности бр. 735 К.О. Островица и који се налазе на пољопривредном земљишту на којем Субјект приватизације има право коришћења са уделом 1/1 и то на следећим катастарским парцелама: бр. 575, 676/1 и 676/2,


са пратећим инфраструктурним објектима изграђеним на наведеним кат. парцелама.


2)      Земљиште у друштвеној својини: уписано у Лист непокретности бр. 408 К.О. Островица на којем је Субјект приватизације уписан као држалац и уписано у Лист непокретности бр. 735 К.О. Островица на којем Субјект приватизације има право коришћења.


3)      Опрема према спецификацији датој у Продајној документацији.

Детаљан опис и спецификација непокретности и опреме који се нуде на продају је саставни део Продајне документације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовине са пратећим објектима са стањем на дан 31.12.2013. године износи 266.157,00 ЕУР.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена предмета продаје износи 100% процењене вредности имовине, односно 266.157,00 ЕУР .


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
Стечај

Партизански пут доо Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива