Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 45/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

МБ: 08159246

 

Шифра поступка: JP 45/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Севертранс Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор, МБ: 08159246 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Севертранс Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор

Седиште:

Филипа Кљајића бб, Сомбор

Матични број:

08159246

Назив делатности:

Градски и приградски копнени превоз путника

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSSEVEE48986, са укупно 261.971 акција, од чега је

137.005 акција или 52,29777% капитала у власништву Агенције за приватизацију;

2.592 акција или 0,98942% капитала у власништву Акционарског фонда;

122.374 или 46,71280% капитала у власништву осталих појединачних акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

1.533.461,99 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

1.533.461,99 ЕУР 31.12.2005  


3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 139.597 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSSEVEE48986, од чега је 137.005 акција у власништву Агенције за приватизацију, 2.592 акција у власништву Акционарског фонда, што представља 53,28720% укупног капитала Субјекта приватизације.


Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број 023-4431/2015 од 23.04.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 393.637,88 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
СЕВЕРТРАНС АД
Акционарски фонд

СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива