Otvorene ponude za DIN

23. јул. 2003.
Tenderska komisija kojom je predsedavao g. Božidar Ðelic, ministar finansija i ekonomije je na prvoj sednici održanoj 23. jula 2003. godine, otvorila ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala preduzeca DIN "Fabrika duvana", Niš.
Tenderska komisija ispitala je ispunjenost formalnih uslova (blagovremenost i potpunost) ponuda i konstatovala da su sledeci ponudaci podneli dokumentaciju u skladu sa uslovima definisanim u javnom pozivu objavljenom 04. aprila 2003.:

 • Philip Morris Holland B.V.
 • British American Tobacco (Serbia) Ltd.
 • Tvornica Duhana Rovinj

Tendersku dokumentaciju otkupili su:
 • Philip Morris Holland B.V.
 • British American Tobacco (Serbia) Ltd.
 • Tvornica Duhana Rovinj
 • Japan Tobacco International
 • Gallaher Tobacco Group
 • ALTADIS S.A.


Finansijski konsultant Agencije za privatizaciju, Morgan Stanley, ce u roku od najviše 30 dana izvršiti evaluaciju ponuda, na osnovu koje ce Agencija za privatizaciju doneti Odluku o rang listi ponudaca.
Na drugoj tenderskoj komisiji planiranoj za 04. avgust 2003., tenderska komisija odobrava rang listu.


Tenderska komisija zasedala je u sastavu:
 1. g. Božidar Ðelic, ministar finansija i ekonomije, kao predstavnik Vlade Republike Srbije, predsednik
 2. dr Dejan Popovic, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnik Vlade Republike Srbije
 3. g. Zvonko Pjevic, tehnolog RJ Priprema duvana, kao predstavnik Vlade Republike Srbije
 4. g. Aleksandar Krstic, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
 5. g. Boban Ilic, rukovodilac RJ Izrade i pakovanja, kao predstavnik subjekta privatizacije


Акционарски фонд

Друштвено предузеће ДИН ДИН-НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива