Saopštenje sa 76. javne aukcije održane 21.07.2003. godine - Novi Sad

21. јул. 2003.
Dana 21. jula 2003. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju – Kancelarija Novi Sad, održana je 76. po redu, a osamnaesta u Novom Sadu, javna aukcija.
Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:
 1. DP "DINAMO REMONT", Subotica
  Početna cena: 3.283.000 | Prodajna cena: 6.800.000
  Kupac: "MORAVA OSIGURANjE"
 2. DP "VOS", Žabalj
  Početna cena: 8.870.000 | Prodajna cena: 8.870.000
  Kupac: Borivoje Beštić
 3. DP "ROTOR", Subotica
  Početna cena: 3.605.000 | Prodajna cena: 12.000.000
  Kupac: Branislav Šipoš
 4. DP "NEIMAR", Zrenjanin
  Početna cena: 15.201.000 | Prodajna cena: 75.000.000
  Kupac: Dragan Kozlovački
 5. DP "STOLARIJA", Titel
  Početna cena: 2.622.000 | Prodajna cena: 2.622.000
  Kupac: Zoran Mićić
 6. GP "INSTALATER", Sremska Mitraovica
  Početna cena: 2.308.000 | Prodajna cena: 2.308.000
  Kupac: Ljubiša Ćirkovića
 7. DP "STANDARD KONFEKCIJA", Petrovaradin
  Početna cena: 444.000 | Prodajna cena: 6.600.000
  Kupac: Ljubiša Ćirković
 8. DP "RAZVITAK KOMERC", Bačka Palanka
  Početna cena: 436.000 | Prodajna cena: 436.000
  Kupac: Žarko Borčić
 9. DP "METIS",Sivac
  Početna cena: 42.000 | Prodajna cena: 42.000
  Kupac: Dušan Jovović
 10. DP "VENAC", Crvenka
  Početna cena: 2.597.000 | Prodajna cena: 2.597.000
  Kupac: Zoran Ćirović
 11. DP "RUBIN STAKLAR", Senta
  Početna cena: 66.000 | NEUSPELA
 12. DP "PODUNAVLjE", Beočin
  Početna cena: 32.071.000 | NEUSPELA
 13. DP "DUŠAN STANIČKOV", Sombor
  Početna cena: 23.283.000 | NEUSPELA
 14. DP "POLET", Hrtkovci
  Početna cena: 41.421.000 | NEUSPELA
 15. DP "TRIKOTEKS", Bečej
  Početna cena: 9.371.000 | NEUSPELA
Архива

ДИНАМОРЕМОНТ ДОО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО СУБОТИЦА, СЕНЋАНСКИ ПУТ 75 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ОПРЕМЕ ЗА СТОЧАРСТВО И ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ВОС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖАБАЉ, ЧУРУШКА 3, У СТЕЧАЈУ

Локација:

Жабаљ

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РОТОР, СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

ДОО НЕИМАР ЗА ИНДУСТРИЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗРЕЊАНИН

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Акционарски фонд

ДОО СТОЛАРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, ТИТЕЛ

Локација:

Тител

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Стечај

ИНСТАЛАТЕР АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ПРОМЕТ И ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКО ИНСТАЛАТЕРСКИХ УСЛУГА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СТАНДАРД-КОНФЕКЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ПЕТРОВАРАДИН, КОСТЕ НАЂА 1 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петроварадин

Делатност:

Производња радне одеће

Архива

РАЗВИТАК ЦОММЕРЦЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО БАЧКА ПАЛАНКА

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

МЕТИС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРЕРАДУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, СИВАЦ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сивац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Трговинско друштвено предузеће на мало и велико ВЕНАЦ

Локација:

Црвенка

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУБИН СТАКЛАР СЕНТА - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сента

Делатност:

Уградња столарије

Архива

PODUNAVLJE-BEOČIN AD DRUŠTVO ZA PROMET NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I PREVOZ ROBE U JAVNOM SAOBRAĆAJU BEOČIN

Локација:

Беочин

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДУШАН СТАНИЧКОВ АД СОМБОР- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU POLET HRTKOVCI - U STEČAJU

Локација:

Хртковци

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

ТРИКОТЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛА БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња плетених и кукичаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива