Saopštenje u vezi sa tenderskom privatizacijom preduzeća "JELEN DO" iz Jelen Dola

16. јул. 2003.
1. Dana 9. juna 2003. godine potpisan je kupoprodajni Ugovor o prodaji 70% društvenog kapitala preduzeća za proizvodnju građevinskog materijala "Jelen Do" konzorcijumu koji čine "St. Michael Enterprises" iz Beograda i "Luka Bar" iz Bara.

2. Saglasno odredbama ugovora, bilo je predviđeno da kupac u roku od 20 radnih dana od dana potpisivanja dostavi bankarske garancije za dobro izvršenje posla kao pokriće ivesticionog i socijalnog programa, i izvrši uplatu kupoprodajne cene.

3. U nacrtu kupoprodajnog ugovora, koji je sastavni deo tenderske dokumentacije, i kao takav dostavljen kupcima tenderske dokumentacije, kao rok za dostavljanje garancija za dobro izvršenje posla stoji 3 radna dana.

4. U komentarima na nacrt kupoprodajnog ugovora koji je konzorcijum "St. Michael Enterprises" i "Luka Bar" dostavio uz ponudu, iznet je predlog da ovaj rok bude 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

5. Saglasno Zakonu o privatizaciji, Tendersku komisiju obrazuje Ministar nadležan za poslove privatizacije, i njen zadatak je praćenje sprovođenja javnog tendera. Tenderska komisija na predlog Agencije odobrava rezultate javnog tendera. Tenderska komisija sastavlja izveštaj o svom radu, dostavlja ga Agenciji, koja ga dalje prosleđuje Ministarstvu za privredu i privatizaciju koje je dužno da izvesti Vladu Republike Srbije.

6. Članovi tenderske komisije su:

• Prof. dr Dragoslav Šumarac, Ministar urbanizma i građevine, kao predstavnik Vlade Republike Srbije
• G-đa Žaneta Ostojić-Barjaktarević, vodeći projektant u BMR Company, kao predstavnik Vlade Republike Srbije;
• G-din Radosav Tanasković, Predsednik Sindikata preduzeća "Jelen Do", Jelen Do, kao predstavnik Vlade Republike Srbije;
• G-đa Milka Marinković, Predsednik Skupštine Opštine Požega, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• G-din Miljko Radović, Direktor preduzeća "Jelen Do", Jelen Do, kao predstavnik subjekta privatizacije

U slučaju privatizacije preduzeća "Jelen Do", prilikom proglašenja tender liste, i imenovanja konzorcijuma koji čine "St. Michael Enterprises" iz Beograda i "Luka Bar" iz Bara, koji je proglašen prvim na tender listi a zahvaljujući izuzetno visokom nivou predviđenih investicija u prvoj godini nakon privatizacije, Tenderska komisija je zahtevala da celokupan iznos investicionog i socijalnog programa bude 100% pokriven bankarskim garancijama za dobro izvršenje posla.

Uzimajući u obzir ovakav stav tenderske komisije, dana 9. juna 2003., zakonom predviđenog kao poslednjeg dana za potpisivanje ugovora, održana je sednica Tenderske komisije. Tenderska komisija je izašla u susret kupcu, i Agenciji je naloženo da u Ugovor o kupoprodaji unese 20 radnih dana kao rok za dostavu bankarskih garancija za dobro izvršenje posla i uplatu kupoprodajne cene.

Dana 4. jula 2003. godine (petak), kupac je podneo zahtev za produženje ovog roka za još 20 radnih dana, i Agencija je Tenderskoj komisiji predložila produženje roka kako je i traženo. Tenderska komisija je većinom glasova odbila ovaj predlog, s obzirom da je kupcu već jedanput izašla u susret.

U roku predviđenom ugovorom, do 7. jula 2003. g. kupac nije ispunio ugovorom preuzete obaveze, i saglasno odredbama Ugovora, smatra se da ugovor nije ni potpisan i da nije stupio na snagu.

Saglasno Zakonu o privatizaciji i Uredbi o prodaji imovine i kapitala javnim tenderom, Agencija je pozvala drugoplasiranog sa tender liste, firmu "Našice cement" na pregovore oko potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Акционарски фонд

Јелен До друштво с ограниченом одговорношћу за производњу и промет грађевинског материјала, Јелен До

Локација:

Јелен До

Делатност:

Сечење, обликовање и обрада камена

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива