Агенција покренула састанке са руководствима и синдикатима

21. авг. 2014.

 Агенција за приватизацију од понедељка, 25. августа, започиње циклус интензивних састанака са представницима менаџмента и синдиката предузећа из своје надлежности, у циљу проналажења најбољег модела за приватизацију. Руководства и синдикати предузећа позвани су да изнесу своја мишљења и предлоге и да активно учествују у избору приватизационих решења, што је новина од када се спроводи приватизација у Србији. Само су за прву недељу, од 25. до 28. августа договорени су састанци са представницима 65 предузећа, међу којима су РТБ Бор, Магнохром, ИМР, Будимка. 

 
Предузећа тренутно врше попис и процену фер тржишне вредности имовине, обавеза и капитала и податке су дужна да доставе Агенцији до 29. септембра. Приликом предлагања модела, метода и мера, Агенција ће узети у обзир пристигла писма заинтересованости, параметре пословања самог предузећа - да ли предузеће има тржиште и бизнис, број запослених, стратешки значај, као и мишљења руководстава и синдиката у предузећима. Своје предлоге, Агенција ће доставити Министарству привреде до 30. октобра.
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива