Агенција објавила Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости инвеститора за приватизацију 502 предузећа

15. авг. 2014.

Агенција за приватизацију је у петак 15. августа на званичном веб сајту Агенције објавила Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости инвеститора за приватизацију 502 предузећа са зависним привредним друштвима, у складу са новим Законом приватизацији који је ступио на снагу.

Обавештење о Јавном позиву је истовремено објављено у реномираном часопису Financial Times и националним средствима јавног информисања (Политика, Вечерње Новости, Курир)

Јавни позив се односи и на предузећа из делатности јавног информисања и комуникација која се приватизују у складу са новим Законом о јавном информисању.

Агенција за приватизацију није објавила Јавни позив за предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом и предузећа из одбрамбене индустрије, с обзиром да су ови субјекти у складу са Законом о приватизацији тренутно изузети из поступка приватизације.

Finacial Times
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива