Влада Србије усвојила Предлог закона о приватизацији

28. јул. 2014.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 27. јула усвојила Предлог закона о приватизацији и упутила га Народној Скупштини на расправу по хитном поступку. Усвајањем овог закона стварају се нормативни и институционални услови за успешно окончање реструктурирања и приватизације у Републици Србији, уз поштовање принципа јавности и транспарентности поступка и онемогућавање корупције.

 
Агенција за приватизацију је пружила максималан допринос доношењу овог системског закона кроз актививно учешће у Радној групи за израду текста предлога закона и учешће у стручној јавној расправи која је у организацији Министарства привреде спроведена у периоду од 14. јуна до 24. јула.
 
Агенција за приватизацију ће након што Народна Скупштина усвоји коначан текст закона пружити стручну подршку ресорним министарству и Влади у циљу доношења свих подзаконских аката неопходних за успешно спровођење Закона о приватизацији.
 
На истој седници Влада Републике Србије усвојила је и Предлог о изменама и допунама закона о стечају.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива