Конституисан нови Управни одбор Агенције за приватизацију

04. јул. 2014.

Решењем Владе Републике Србије о именовању председника и разрешењу и именовању чланова Управног одбора Агенције за приватизацију 24 Број: 119-6629/2014 од 26. јуна 2014. године, за председника Управног одбора именован је проф. др Муарем Реџовић из Новог Пазара.


Наведеним решењем разрешава се дужности члана Управног одбора Агенције за приватизацију мр Владимир Миленковић, а именује Немања Стајић, дипл. правник из Београда.


У складу са изнетим, Управни одбор Агенције за приватизацију на седници одржаној 4. јула 2014. године, између осталог, усвојио је Одлуку о конституисању Управног одбора Агенције за приватизацију број: 14-75/14, којом се конституише Управни одбор у следећем саставу:


- проф. др Муарем Реџовић из Новог Пазара, председник

- дипл. правник Немања Стајић из Београда, члан

- дипл. правник Снежана Ђурић из Београда, члан

- дипл. економиста Зоран Михајловић из Новог Сада, члан

- дипл. економиста Велизар Ђерић, из Београда, члан.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива