Нови Закон о приватизацији и измене Закона о стечaju

04. јул. 2014.

 Нови Закон о приватизацији и измене Закона о стечају

 
 
Београд, 4. јул 2014. године – До 14. јула 2014. године траје јавна расправа о новом Закону о приватизацији и Закону о изменама и допунама Закона о стечају, у организацији Министарства привреде. Детаљније информације и текстови закона налазе се на сајту Министарства привреде, и доступни су путем следећих линкова:
 
 
 
Нови Закон о приватизацији и Закон о изменама и допунама Закона о стечају, чије се усвајање очекује током августа 2014. године, предвиђају значајну улогу Агенције за приватизацију.
Ови закони имају за циљ омогућавање наставка приватизације друштвеног и државног капитала, путем транспарентних и ефикасних модела и метода приватиизације, са циљем да се процес приватизације друштвеног капитала успешно оконча до краја 2016. године. Нова решења која су понуђена овим законима треба да омогуће промену власништва друштвеног, односно државног капитала и имовине, уз уважавање интереса запослених, синдиката, Републике Србије и поверилаца.
 
У радној групи за израду нацрта Закона о приватизацији и Закона о изменама и допунама Закона о стечају  учествовали су и представници Агенције за приватизацију.
 
У надлежности Агенције за приватизацију биће и убудуће спровођење и контрола поступка приватизације, као и управљање стечајним поступцима у предузећима са већинским друштвеним, односно државним капиталом.
 
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива