Договорена сарадња Агенције за приватизацију и Агенције за борбу против корупције

21. мај. 2014.
Вршилац дужности директора Агенције за приватизацију Вида Узелац и директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић одржале су састанак на коме је договорена сарадња ове две институције у погледу размене службених података и информација у вези са контролом обавеза јавних функционера у органима управљања свих предузећа из портфолија Агенције за приватизацију, укључујући и предузећа у реструктурирању.
 
На састанку је закључено да се обавезе из Закона о Агенцији за борбу против корупције примењују на све органе управљања у предузећима код којих је Агенција за приватизацију раскинула уговор о приватизацији.
 
Агенција за приватизацију је у марту ове године Агенцији за борбу против корупције доставила списак предузећа из свог портфолија, у којима више од 1.000 лица у органима управљања обавља функције, од чега 572 лица обавља функције директора. Код предузећа која су у статусу реструктурирања 162 лица обавља функцију директора, 73 лица обавља функцију члана надзорног одбора, 67 лица је на функцији привременог заступника капитала, 44 лица су на функцији члана одбора директора, док 25 лица обавља функцију члана скупштине.
 
Досадашња пракса, на коју је указала Агенцијa за приватизацију, показује да функционери органа управљања код ових привредних субјеката истовремено обављају више јавних функција, да поседују власничке уделе у приватним предузећима, као и да у протекле четири године нису поднели извештај о имовини, приходима и функцијама које врше. На ове као и друге чињенице у вези са могућим конфликтом интереса функционера у предузећима из портфолија Агенције континуирано се указује у представкама које подносе запослени, синдикати и мањински акционари.
 
Агенција за приватизацију ће пружити пуну подршку Агенцији за борбу против корупције у надзору над спровођењем закона којим се уређују права и обавезе функционера у привредним субјектима из своје надлежности.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива