Продат део имовине „КМГ Трудбеник" у стечају

15. апр. 2014.

 Београд, 15. април 2014. године - У организацији Центра за стечај, Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне  имовине стечајног дужникаПредузеће за пројектовање и грађење „КМГ ТРУДБЕНИК“ у стечају, Београд, методом јавног надметања где  је продата следећа  НЕПОКРЕТНА имовина :

 
 
 
Имовина
Почетна цена
 (дин)
Продајна цена
(дин)
      Купац
Стан - гарсоњера, број посебног дела 13, на II спрату, корисне површине 22 м2, у згради за колективно становање, Његошева ул. бр. 90, Београд, на кат. парцели 1415/3,  друштвена својина, носилац права стечајни дужник, уписана у ЛН бр.2558 К.О. Врачар, са обимом удела 1/1.
3.190.000,00динара
3.190.000,00
динaра
„Југодрво холдинг“ АД за трговину и инжењеринг
Београд
КМГ ТРУДБЕНИК - у стечају
Стечај

Предузеће за пројектовање и грађење КМГ ТРУДБЕНИК а.д. у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива