Продат део имовине „PKS-LATEX-HLC" у стечају, Чачак

10. апр. 2014.

 Београд, 10. април 2014. године – Део имовине стечајног дужника Хемијска индустрија „PKS-LATEX-HLC“ АД у стечају из Чачка, продат јеметодом јавног надметања,по огласу о продаји објављеном 7. марта 2014. године.

 
        Резиме продаје:
 
Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
                            Купац
13.
Стан број 16, у Чачку у Ул. Скопској бр. 1, на другом спрату зграде бр. 1, двособан, површине 62,93 м2, изграђен на к.п.бр. 1405/5 и 1405/6 КО Чачак
5.004.194,00
2.502.097,00
Душица Белић-Бојовић
20.
Полуприколица марке FVK-CALABRESA тип PPS-26 AL-3BGL-136, број шасије 14084-92, година производње 1992, облик и намена каросерије –сандучар, рег. ознака 29-71 ČA
387.920,00
193.960,00
Милован Стефановић
 
 
Закључно са 03. априлом 2014. године, није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34, те је продаја за ове целине проглашена НЕУСПЕШНОМ.
ПКС-ЛАТЕКС ХЛЦ АД ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Хемијска индустрија ПКС-ЛАТЕКС-ХЛЦ АД, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња осталих основних органских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива