Продат део имовине ИТК „Сврљиг" у стечају

18. мар. 2014.

 Београд, 18. март 2014. године – Део покретне и непокретне имовине стечајног дужника ДП „ИТК СВРЉИГ“ у стечају из Сврљига продат је на јавном надметању купцу Зорану Митковићу за цену од 4.018.035 динара.

 
Ред.
бр.
Предузеће
 
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
  1.  
ДП "ИТК СВРЉИГ" у стечају из Сврљига
Имовинска целина II:
·         грађевински објекат постојећи на КП бр. 2585 и уписан у лист непокретности бр. 4035 К.О. Сврљиг, и то:
- Зграда текстилне индустрије – ресторан друштвене исхране, бр. зг. 11, спратности ПО+ПР+СП+ПК, површине у основи од 540 м2 (укупне површине 1.890 м2);
·         опрема, залихе и инвентар у згради бр.11 по спецификацији
4.018.035,00
 
4.018.035,00
 
Зоран Митковић
 
 
 
Продаја имовинске целине VIII,из огласа о продаји, проглашена је неуспелом. Ову имовинску целину чине:
·         грађевински објекат постојећи на КП бр. 144 и уписан у лист непокретности бр. 1749 К.О. Сврљиг, и то:
- зграда угоститељства – хотел „Калафат“, бр. зг. 1, ПО+ПР+МС+2СП+ПК, укупне површине 2.075 м2.
Стечај

Друштвено предузеће СВРЉИГ индустрија текстилне конфекције

Локација:

Сврљиг

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива