Неуспела продаја АД „Вук Караџић" у стечају из Параћина

18. мар. 2014.

 Београд, 18. март 2014. године - Продаја стечајног дужника „Вук Караџић“ А.Д. у стечају из Параћина, као правног лица, проглашена је неуспелом пошто закључно са 11. мартом 2014. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда.

 
Најважнију имовину стечајног дужника чине:
 
•           Пословна зграда за коју није утврђена делатност (Управна зграда), уписана у В лист - 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град, бр. зграде 7 (Пр+2СП), површине у основи 515 m2, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу (за објекат није издата употребна дозвола), облик својине држалац - мешовита, са обимом удела 1/1,
•           Пословна зграда за коју није утврђена делатност (Хала «ПХ-1"), уписана у В лист - 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град, бр. зграде 8 (Пр), површине у основи 237 m2, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу (за објекат није издата употребна дозвола), облик својине држалац - мешовита, са обимом удела 1/1,
•           Део објекта графичке индустрије, уписана у В лист - 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град, бр. зграде 1 (По+Пр) укупне површине 617,55 m² (39,55 m² + 578 m²) са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи, облик својине - мешовита са обимом удела 1/1,
 
Непокретности се налазе у ул. Томе Живановића бр. 22 у Параћину, изграђене су на к.п. 893/1, уписанoj у Листу непокретности 1863 КО Параћин град, површине 33а 36m2, а на којој стечајни дужник има право коришћења.
 
Покретну имовину чине машине за графичку делатност по спецификацији.
 
 
Стечај

Акционарско друштво издавачко предузеће ВУК КАРАЏИЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Параћин

Делатност:

Остала издавачка делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива