Саопштење о објављеном јавном позиву за привремене заступнике капитала

20. нов. 2013.

Радном верзијом Закона о приватизацији, предвиђено је, између осталог, да у предузећима у надлежности Агенције за приватизацију буду именовани заступници државног капитала којима ће бити поверена на управљање предузећа из надлежности Агенције за приватизацију. У порфолију Агенције за приватизацију тренутно је 153 предузећа у реструктурирању и 419 предузећа у разним облицима приватизационог поступка.

Према одредбама новог Закона, заступници капитала би имали шира овлашћења и одговорности у односу на садашња задужења и представљали би вршиоца обједињене управљачке функције у предузећима која се налазе у надлежности Агенције. Практично, заступници капитала би заменили постојећe надзорнe одборe и генералнe директорe у овим предузећима.

Одговорност и компетенција су основни критеријуми за кандидовање заинтересованих лица за обављање послова заступника капитала.

Предлагач новог Закона о приватизацији - Министарство привреде, у циљу благовремене припреме за тај процес, позива сва заинтересована лица за обављање послова заступника државног капитала да поднесу Писмо о заинтересованости.

Комплетан текст Јавног позива за прикупљање Писама о заинтересованости за привремене заступнике државног капитала у предузећима у надлежности Агенције за приватизацију, са прецизније наведеним условима за пријављивање објављен је на интернет страници Министартва привреде

Лица која се налазе на Листи квалификованих заступника капитала коју је донела Агенција за приватизацију и који већ обављају поверене послове привремних заступника капитала такође треба да поднесу Писмо о заинтересованости Министарству привреде, уколико постоји интересовање за даље обављање послова заступника.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива