Саопштење о налогу субјектима приватизације у поступку реструктурирању

20. нов. 2013.

Агенција за приватизацију је дана 19.11.2013. године обавестила све субјекте приватизације који се налазе у поступку реструктурирања да су у обавези да изврше попис имовине, као и процену имовине и капитала, ради утврђивања фер вредности имовине и капитала, у складу са важећим Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардом финансијског извештавања. Такође, субјекти су обавештени и да је потребно израдити и производно-финансијске планове за 2014. годину, у синтетичкој и аналитичкој форми.


Након израде процене вредности и производно-финансијских планова, субјекти приватизације у поступку реструктурирања обавезни су да допуне личне карте наведеним подацима и да исте доставе Агенцији за приватизацију најкасније до 06.12.2013. године.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива