ЈУГОЦЕНТАР

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

ЈУГОШЕЋЕР

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико шећером, чоколадом и ...

Статус:

ЈУГОШПЕД

Локација:

Београд

Делатност:

Остале пратеће делатности у саобраћају

Статус:

ЈУКОМ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико одећом и обућом

Статус:

ЈУНИОР

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

ЈУПИТЕР ИЗГРАДЊА

Локација:

Бабушница

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински ...

Статус:

ЈУПРОЈЕКТИНГ ТРЕЈД

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Статус:

ЈУХОРТРАНС

Локација:

Јагодина

Делатност:

Трговина на велико месом и производима од ...

Статус:

ЋЕЛЕ КУЛА

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива