Агенција за приватизацију - државни ресурс или државни непријатељ?

20. јун. 2013.

Агенција за приватизацију изражава дубоку забринутост за очување сопствених професионалних и институционалних капацитета у спровођењу важних реформских процеса које спроводи и који предстоје. Припрема и спровођење Акционог плана за предузећа у реструктурирању, проналажење инвеститора за непродата друштвена и државна предузећа, реализација стратешког уговора са Уједињеним Арапским Емиратима у вези са инвестицијама компанија Ал Дахра, Етихад и друге, управљање предузећима у којима је раскинут купопродајни уговор – само су неки од послова од највишег државног интереса који могу бити доведени у питање онемогућавањем запосленима у Агенцији да професионално и без притиска обављају свој изузетно одговоран посао.


Још једном напомињемо да је Агенција за приватизацију тек једна од карика у процесу приватизације у Србији, али и професионални стручни сервис задужен за спровођење Закона и стратегије приватизације у Републици Србији. Током свих ових година Агенција је редовно обавештала МУП, Тужилаштво, Управу за спречавање прања новца и друге надлежне институције о свим неправилностима које иначе излазе из домена рада саме Агенције, о чему најбоље сведочи податак о више хиљада упућених дописа овим институцијама. Одјека, сем у неколико појединачних случајева, није било и многа предузећа и њихови запослени су претрпели значајне штете, али не због непоступања Агенције, већ због непредузимања мера од стране других надлежних органа.


Пре више од годину дана, Агенција за приватизацију је због трајне изложености злонамерном и неаргументованом јавном коментарисању свог рада, тражила од тадашњег премијера, министра правде, министра економије и регионалног развоја и председнице Народне скупштине да што пре реагују и испитају рад Агенције. Реакције тада није било, а запослени у Агенцији се поново ових дана доводе у сумњу и унапред третирају као кривци за негативне последице приватизације.


Агенција је данас поново позвала све надлежне, који су иначе по закону обавезни да контролишу њен рад, да изврше доследно и свеобухватно преиспитивање досадашњег тока приватизације, укључујући укупан рад Агенције и свих других органа, те да испитају све приватизације, како оне које су тренутно актуелне у медијима, тако и скоро 2.300 спроведених приватизација у Републици Србији. Тим поводом Агенција се обратила Влади Републике Србије и Народној Скупштини са молбом за заказивање јавног слушања. 


Додатно, неопходно је нагласити да је од 24 спорне приватизације, чије је преиспитивање тражила ЕУ, тек 8 спроводила Агенција за приватизацију.


О раду Агенције за приватизацију и поштовању закона најбоље сведочи чињеница да је у свим судским споровима у којима је Агенција учествовала – у њену корист пресуђено у чак 98% случајева. Чак и у случају међународних арбитража, Агенција је успела у  91% спорова, чиме су на најбољи начин заштићени интереси Републике Србије и појединачних предузећа. Овако добри резултати могу се у великој мери приписати посвећеном и професионалном раду колеге Александра Вучетића, који је дугогодишњи руководилац сектора за заступање Агенције за приватизацију у судским споровима.


Протеклих 12 година, Агенција за приватизацију је пословала са неким од највећих европских и светских компанија које су инвестирале у Србију, као што су Филип Морис, Холцим, Хенкел, Бритиш Америкен Тобако, ФИАТ, Бенетон, Теленор и други, и управо је професионалан рад Агенције осигурао прилив инвестиција, очување радних места и унапређење пословања великог броја предузећа широм Србије.


О случају Технохемија


Поводом најновијих хапшења бивших и садашњих запослених Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом Технохемије, Агенција обавештава јавност о следећим чињеницама:


  • Технохемија је продата 18.02.2003. на јавној аукцији конзорцијуму који су чинили Вељко Жижић и Ристо Гојковић, за 280 милиона динара;
  • Током 2005. године, купац доставља извештај овлашћеног ревизора „ЛБ Рев“ који је сагласно уговору једини релевантан за признавање инвестиционе обавезе и којим се потврђује да је инвестиција извршена;
  • Сходно томе, а у складу са позитивним прописима и уговором, Агенција враћа купцу банкарску гаранцију која је служила као средство обезбеђења да је инвестиција унета у предузеће;
  • Током 2008. године, мали акционари Технохемије обавештавају Агенцију да је купац продао предмет инвестирања;
  • Агенција тражи од купца да врати инвестицију у Технохемију, што купац чини али не стављајући је у функцију. Након тога купац покушава да као инвестицију прикаже неколико објеката у Белој цркви који су, по мишљењу овлашћеног вештака, трошни и не могу се користити у функцији предузећа;
  • Агенција не прихвата овакву инвестицију и раскида купопродајни уговор;
  • Предметна инвестиција је и данас, након раскида уговора, у власништву Технохемије, с тим што није стављена у функцију;
  • Извештаји консултантске куће „Цлyде“ односили су се на анализу 300 предузећа у портфељу Агенције за приватизацију, са циљем унапређења методологије поступка контроле и нису представљали основ за одлучивање Агенције у појединачним случајевима, чему иначе могу служити искључиво званични ревизорски извештаји, у конкретном случају Технохемије – извештај ревизорске куће „ЛБ Рев“.

У конкретом случају, враћањем банкарске гаранције у складу са уговором и законом није прибављена никаква корист за инвеститора, нити начињена штета за предузеће или буџет Републике Србије.


Приликом сваког поступања, Агенција за приватизацију се држала искључиво закона, што је веома лако проверити.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива