ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА ТЕХНОХЕМИЈА АД за трговину, Сремска Митровица

13. дец. 2023.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА

ТЕХНОХЕМИЈА АД за трговину, Сремска Митровица, матични број: 08497265
Шифра поступка:
ЈП 1/23

Дана 26. јула 2023. године објављен је Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД за трговину, Сремска Митровица (у даљем тексту: Субјект приватизације), матични број: 08497265, шифра поступка: ЈП 1/23, у дневним новинама „Новости“ и на интернет страници Министарства привреде

Предмет продаје чиниo je пакет акција састављен од 24.112 акција у власништву Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације, што представља 70,68895% укупног капитала Субјекта приватизације.

Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно: 511.612,85 евра.

Рок за доставу захтева за откуп Продајне документације био је 11. август 2023. године до 15:00 часова, док је рок за доставу пријава за учешће у поступку био 24. август 2023. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

До истека рока за подношење Пријава поднета је једна Пријава од стране учесника ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ ДОО, Сремска Митровица, матични број: 20270462.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 19. октобра 2023. године, донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ ДОО, Сремска Митровица,.

Уговор о продаји капитала потписан је 7. децембра 2023. године, између Министарства привреде и ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ ДОО, Сремска Митровица, матични број: 20270462, по продајној цени у износу од 511.614,00 евра, и оверен истог дана пред Јавним бележником Марком Дуловићем под бројем: УОП-Т: 235-2023.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарству привреде је достављено, у складу са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17), мишљење Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Контрола

ТЕХНОХЕМИЈА АД ЗА ТРГОВИНУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива