Потписан уговор о продаји капитала СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

23. нов. 2021.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА

СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ

ПУТНИКА, СОМБОР, МБР: 08159246

 

Шифра поступка: ЈП 2/21

 

Министарство привреде је 29. јуна 2021. године, објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР МБР: 08159246 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: ЈП 2/21, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

Предмет продаје чинио је пакет акција састављен од 195.695 акција, што представља 59,26093% укупног капитала Субјекта приватизације, од чега је: 137.005 акција или 41,48825% капитала у власништву Регистра акција и удела, 55.827 акција или 16,90569% капитала у власништву Града Сомбора, 2.592 акција или 0,78492% капитала у власништву Акционарског фонда АД Београд и 271 акција или 0,08207% капитала у власништву Републике Србије.

Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2020. године, који се нуди на продају, односно: 64.777,97 ЕУР.

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 9. август 2021. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока, поднето је пет захтева за откуп продајне документације.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 3. септембар 2021. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку и то од стране учесника ДОО АПАТИНТРАНС АПАТИН, МБР: 08027650.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је, дана 6. октобра 2021. године, донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника ДОО АПАТИНТРАНС АПАТИН, МБР: 08027650.

Уговор о продаји капитала СЕВЕРТРАНС Сомбор aкционарско друштво за превоз путника, Сомбор, МБ: 08159246, између Министарства привреде и ДОО АПАТИНТРАНС АПАТИН, МБР: 08027650, потписан је 19. новембра 2021. године, по продајној цени у износу од 65.000 еврa, и оверен истог дана пред Јавним бележником Миодрагом Глишићем под бројем УОП-Т: 279/2021.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

СЕВЕРТРАНС АД
Акционарски фонд

СЕВЕРТРАНС АД СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива