Потписан Уговор о продаји „ИНСТИТУТ ГОША" Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова БЕОГРАД

28. нов. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 100% укупног капитала субјекта приватизације „ИНСТИТУТ ГОША“ Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова Београд, МБ: 07264534, шифра поступка: JП 9/18, објављен је 10. септембра 2018. године, по почетној цени у износу од 100% процењене вредности капитала субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, односно 970.125 евра.

Крајњи рок за достављање пријава био је 5. октобар 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигла је само једна пријава коју је поднео заинтересовани учесник Друштвo за инжењеринг, производњу и услуге „MILLENNIUM TEAM“ DOO Београд, матични број: 17511068.

На предлог Комисије за спровођење поступка, Министарство привреде је дана 17. октобра 2018. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника Друштвo за инжењеринг, производњу и услуге         „MILLENNIUM TEAM“  DOO Београд.

Дана 16. новембра 2018. године, у просторијама Министарства привреде, потписан је Уговор о продаји 100% укупног капитала субјекта приватизације „ИНСТИТУТ ГОША“ Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова Београд, са купцем Друштвo за инжењеринг, производњу и услуге „MILLENNIUM TEAM“  DOO Београд, по продајној цени у износу од 970.125 еврa.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Институт Гоша доо
Стечај

ИНСТИТУТ ГОША ДРУШТВО СА ОГРАНИШЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива