Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације "ИНСТИТУТ ГОША", Београд

22. апр. 2016.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости
за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације
„ИНСТИТУТ ГОША“ Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова, Београд
шифра јавног позива: POZ 3/16

1.    Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације „Институт Гоша“ Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова, Београд, матични број: 07264534, (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети овде.

2.    Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 3/16“ и да садржи следеће елементе:
-    основне податке о заинтересованом инвеститору
-    исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији
-    предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3.    Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.

4.    Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 23. маја 2016. године.

5.    Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

6.    За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу:
                                                 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20
Телефон: 011/3020-804
e-mail: loi@priv.rs

Подаци о Субјекту приватизације Писмо заинтересованости
Институт Гоша доо
Стечај

ИНСТИТУТ ГОША ДРУШТВО СА ОГРАНИШЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива