Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 18.07.2003. u Nišu

13. јун. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće VRANjETOURS, VRANjE
 2. Društveno preduzeće PEKARA, DIMITROVGRAD
 3. Društveno preduzeće NEMETALI rudnici i industrija nemetala, VRANjSKA BANjA
 4. Društveno preduzeće LUŽNICA hemijska industrija, BABUŠNICA
 5. Društveno preduzeće trikotaže JABLANICA, LEBANE
 6. Društveno preduzeće industrija obuće LjUBOMIR KARTALjEVIĆ, PIROT
 7. DP Mašina i odlivaka MILOŠ DIMANIĆ, VLASOTINCE
 8. Društveno preduzeće za preradu plastičnih masa HANPLAST, VLADIČIN HAN
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju užarije i gotovih tekstilnih proizvoda BUDUĆNOST, LESKOVAC
 10. Društveno građevinsko preduzeće RAD, GADžIN HAN
 11. Društveno preduzeće za prevoz robe u drumskom saobraćaju SRBIJATRANS, NIŠ
 12. Društveno preduzeće za prevoz robe i putnika u drumskom saobraćaju AUTOTRANSPORTNO, PIROT
 13. Društveno preduzeće za geološko projektovanje istraživanje konsalting i inženjering GEOPROJEKT, NIŠ
 14. Društveno preduzeće za proizvodnju elektronskih uređaja, pružanje tehničkih usluga, promet robe na veliko i malo ELEKTROUNIVERZAL P.O. EKSPORT-IMPORT, LESKOVAC
 15. Društveno grafičko-izdavačko preduzeće NOVA JUGOSLAVIJA, VRANjE
Преузмите
Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРАЊЕТОУРС, ВРАЊЕ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Врање

Делатност:

Делатност путничких агенција

Архива

АД ПЕКАРА ДИМИТРОВГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Димитровград

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Архива

АКЦИНАРСКО ДРУШТВО МИНЕРАЛИЦО-НЕМЕТАЛИ ВРАЊСКА БАЊА, ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА 10

Локација:

Врањска Бања

Делатност:

Експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛУЖНИЦА ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА БАБУШНИЦА, ЖИВОЈИНА НИКОЛИЋА БРКЕ 43 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бабушница

Делатност:

Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ЈАБЛАНИЦА ЛЕБАНЕ СА ПО ЛЕБАНЕ

Локација:

Лебане

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ ЉУБОМИР КАРТАЉЕВИЋ ПИРОТ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 201 А - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња обуће

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАШИНА И ОДЛИВАКА МИЛДИНГ, ВЛАСОТИНЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Власотинце

Делатност:

Производња машина за остале специјалне намене

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХАНПЛАСТ ВЛАДИЧИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

Архива

Друштвено предузеће за производњу ужарије и готових текстстилних производа БУДУЋНОСТ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа

Архива

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈАТРАНСПОРТ АД БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Делатности пословних удружења и удружења послодаваца

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ АУТОТРАНСПОРТНО ПИРОТ, НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ГЕОПРОЈЕКТ ДОО НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 39

Локација:

Ниш

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА, ПРУЖАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

ГРАФИЧКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВА ЈУГОСЛАВИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Остало штампање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива