Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 15.07.2003. u Beogradu

11. јун. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće za trgovinu i servis TEHNIKA BIROOPREMA, BEOGRAD
 2. Društveno preduzeće za servisiranje, remontovanje i održavanje privrednih vozila i motora RAKETA-AUTOREMONT, UŽICE
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju metalnog reprodukcionog materijala INDUSTRIJA METALA BATOČINA-IMB sa p.o., BATOČINA
 4. Društveno preduzeće METALOPRERADA, UŽICE
 5. Društveno preduzeće trikotaža KADINjAČA, BAJINA BAŠTA
 6. Građevinsko društveno preduzeće PROGRES, ARILjE
 7. Društveno metaloprerađivačko preduzeće METAL SECCO, GORNjI MILANOVAC
 8. Akcionarkso društvo ŠUMADIJAPROMET, TOPOLA
 9. DP za izvođenje građevinskih radova GRADNjA-KABLAR, BEOGRAD
 10. Berbersko frizerska zanatska radna organizacija 29. NOVEMBAR, ČAČAK
 11. Društveno preduzeće PLANA ŽIVINARSTVO, VELIKA PLANA
 12. Društveno preduzeće POLjOPROMET, KRALjEVO
 13. Društveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju,trgovinu i kooperaciju RASADNIK, MLADENOVAC
 14. Društveno preduzeće za građevinarstvo PROGRES, ZAJEČAR
Преузмите
Архива

Друштвено предузеће за трговину и сервис ТЕХНИКА БИРООПРЕМА / ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНИ КОНСАЛТИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Архива

Друштвено предузеће за сервисирање, ремонтовање и одржавање привредних возила и мотора РАКЕТА-АУТОРЕМОНТ

Локација:

Ужице

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Стечај

Друштвено предузеће за производњу металног репродукционог материјала ИНДУСТРИЈА МЕТАЛА БАТОЧИНА-ИМБ са п.о. - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баточина

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Архива

Друштвено предузеће МЕТАЛОПРЕРАДА

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство

Архива

Друштвено предузеће трикотажа КАДИЊАЧА

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Архива

Грађевинско друштвено предузеће ПРОГРЕС

Локација:

Ариље

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

Друштвено металопрерађивачко предузеће МЕТАЛ СЕЦЦО Горњи Милановац - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Производња металних врата и прозора

Стечај

Акционарксо друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Архива

ДП за извођење грађевинских радова ГРАДЊА-КАБЛАР

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

Берберско фризерска занатска радна организација 29. НОВЕМБАР

Локација:

Чачак

Делатност:

Делатност фризерских и козметичких салона

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ И ТОВ ЖИВИНЕ ПЛАНА ЖИВИНАРСТВО AД , VELIKA PLANA - U STEČAJU

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Узгој живине

Друштвено предузеће ПОЉОПРОМЕТ

Локација:

Краљево

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за пољопривредну производњу,трговину и кооперацију РАСАДНИК

Локација:

Младеновац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Друштвено предузеће за грађевинарство ПРОГРЕС, ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива