Javni Poziv za učešće na petom JAVNOM NADMETANjU za kupovinu nepokretnosti kompanije «FOND INEKS INTEREKSPORT» AD BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU i opreme i sitnog inventara preduzeća «INEKS HOTELI» DP, BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU u okviru hotelsko turisti

31. јан. 2013.
Na osnovu člana 6.i člana 11e.Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Holding kompanijeza finansijski inženjering, trgovinui usluge «Fond Ineks- Intereksport»a.d. Beogradu restrukturiranju donetog OdlukomSkupštine Holding kompanijeza finansijski inženjering, trgovinui usluge «Fond Ineks- Intereksport»a.d. Beogradu restrukturiranju o donošenju Programa restrukturiranja br. 263/1 od 23.04.2008. godine, prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju br.1297/02-0606-10-1590/08 od 05.06.2008.godine sa svim kasnijim izmenama i dopunama od kojih su poslednjeIzmenebr. 6 Programa restrukturiranja doneteOdlukom Skupštine društva br. 459od 23.10.2012. godine i odlukom Upravnog odbora društva br.454  od 22.10.2012.godine, a prihvaćene Rešenjem Agencije za privatizaciju br. 10-2356/12-1297/02 od 26.10.2012.godine, Programa restrukturiranja Preduzeća za turizam i trgovinu «IneksHoteli»d.p. Beogradu restrukturiranju donetog odlukom Skupštine društva br. 228/08 od 09.06.2008.godine i prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-1617/08-504/03 od 10.06.2008.godinesa svim kasnijim izmenama i dopunama od kojih su poslednje Izmene i dopune br. 2 Programa restrukturiranja doneta odlukom Skupštine društva br.216/12 od 30.07.2012.godine, a prihvaćene Rešenjem Agencije za privatizaciju br.10-1767/12-504/03 od 01.08.2012.godine, Odluke Skupštine Holding kompanijeza finansijski inženjering, trgovinui usluge «Fond Ineks- Intereksport»a.d. Beogradu restrukturiranju o prodaji Hotelsko turističkog kompleksa Ineks Zlatna obala, Sutomore br.326 od 02.07.2012. godine i Odluke Skupštine Preduzeća za turizam i trgovinu «IneksHoteli»o prodaji pokretne imovine koju čini oprema i inventar u svojini društva br. 251/12od 30.07.2012. godine, Ugovora o punomoćju zaključenog pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod Ov. IIbr. 4521/2012 od 31.07.2012. godine,sa Aneksom br.1 zaključenimpred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod Ov. II br.5260/2012 od 19.09.2012. godineizmeđu Holding kompanije za finansijski inženjering i usluge «Fond Ineks – Intereksport» a.d. - u restrukturiranju Beograd i Agencije za privatizaciju i Ugovora o punomoćjuzaključenog pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod IIOv. br 4592/12od 06.08.2012. godine, sa Aneksom br. 1 zaključenimpred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod Ov. II br 5261/2012 od 19.09.2012. godineizmeđu Preduzeća za turizam i trgovinu «Ineks Hoteli» d.p.Beograd u restrukturiranju i Agencije za privatizaciju, Agencija za privatizaciju objavljuje:
ZA UČEŠĆE NA PETOM JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI HOLDING KOMPANIJE ZA FINANSIJSKI INŽENjERING, TRGOVINU I USLUGE «FOND INEKS INTEREKSPORT» AD BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU I OPREME I SITNOG INVENTARA PREDUZEĆA ZA TURIZAM I TRGOVINU «INEKS HOTELI» DP, BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU U OKVIRU HOTELSKO TURISTIČKOG KOMPLEKSA INEKS ZLATNA OBALA SUTOMORE
Šifra prodaje:R-220313-3425P  
Predmet prodaje su nepokretnostiHolding kompanijeza finansijski inženjering, trgovinui usluge «Fond Ineks- Intereksport»a.d. Beogradu restrukturiranju (u daljem tekstu: Fond Ineks) kao ioprema i sitan inventar Preduzeća za turizam i trgovinu «IneksHoteli»d.p. Beogradu restrukturiranju (u daljem tekstu: Ineks Hoteli) u okviru  Hotelsko turističkog kompleksa Ineks Zlatna obala, Sutomore i to:
 
A. Nepokretna imovina koja se sastoji iz građevinskih objekata i zemljišta na kat. parcelama 2411 K.O. Sutomore i 2413 K.O. Sutomore upisane u Listu nepokretnosti br. 1724 u vlasništvu Fond Ineksa  i to:
 
Преузмите оглас у целости
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива