Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne i pokretne imovine Raška Holding kompanije Novi Pazar u restrukturiranju: Proizvodna hala Viskozna i Vigonj predionica sa pripadajućom opremom

31. мај. 2012.

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju, koji je donet od strane Skupštine Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju Odlukom broj 168 od 12.04.2010. godine i prihvaćen Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-1712/10-676/02 od 26.04.2010. godine, Odluke Skupštine Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju o prodaji dela nepokretne i pokretne imovine broj 169 od 12.04.2010. godine (zavedena pod brojem 88 od 12.04.2010. godine) i Ugovora o punomoćju zaključenog dana 26.04.2010. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 3015/2010 između Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju, kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju Republike Srbije kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:

 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU
DELA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE
RAŠKA HOLDING KOMPANIJE NOVI PAZAR AD U RESTRUKTURIRANjU
u viđenom stanju,
koja se nalazi u Novom Pazaru, ul. Dimitrija Tucovića br. 2
 
PROIZVODNA HALA VISKOZNA I VIGONj PREDIONICA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM
 
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina Raška Holding Kompanije a.d. Novi Pazar u restrukturiranju (u daljem tekstu: «Prodavac»), i to:
 
Građevinski objekat:
 
Proizvodna hala Viskozna i Vigonj predionica Novi Pazar upisana u V list Prepisa lista nepokretnosti broj 12458 K.O. Novi Pazar kao Zgrada tekstilne industrije - Proizvodna hala-Viskozna predionica na katastarskoj parceli broj 11303/10. Bruto površina objekta utvrđena merenjem iznosi 18.647 m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastru je upisan kao mešovita svojina Prodavca sa obimom udela 1/1.
 
Prema podacima iz B lista Prodavac je upisani korisnik zemljišta u državnoj svojini sa obimom udela 18779/19637.
 
Oprema: prema specifikaciji datoj u Spisku pokretne imovine u prodajnoj dokumentaciji.
 
Šifra prodaje: TK1290612-3392
Početna cena: 1.138.000,00 EUR
Depozit: 230.000,00 EUR
Преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива