Javni poziv za kupovinu Goša HK razvojni biro

19. дец. 2011.

U skladu sa čl. 5 Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007- dr. zakon i 30/10 - dr. zakon), čl. 6 Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/2001, 135/2004 i 30/2010) i Programom restrukturiranja Holding korporacije «Goša» a.d. Smederevska Palanka - u restrukturiranju (uključujući i sve izmene i dopune Programa restrukturiranja), a na osnovu odluke Upravnog odbora Holding korporacije «Goša» a.d. Smederevska Palanka - u restrukturiranju broj 512-1 od 07.07.2010. godine i Odluke broj 478-1 od 28.09.2011. godine i Ugovora o punomoćju zaključenog između Holding korporacije «Goša» a.d. Smederevska Palanka - u restrukturiranju, kao nalogodavca, i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, pod II Ov. br. 4474/2010 od 09.07.2010. godine, uključujući i Aneks 1 Ugovora o punomoćju zaključen pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem II Ov. Br. 4945/2011, dana 18.11.2011. godine, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: «Agencija») objavljuje

 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU 100% UDELA HOLDING KOMPANIJE
«GOŠA» AD SMEDEREVSKA PALANKA - u restrukturiranju
U PRIVREDNOM DRUŠTVU «GOŠA XK RAZVOJNI BIRO ZA OSPOSOBLjAVANjE ZA SAMOSTALNU PROIZVODNjU ROTORNIH BAGERA» DOO BEOGRAD
 
Šifra prodaje: R-270112-3406P2
 
 
1.       Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je 100% udela Holding korporacije «Goša» a.d.  Smederevska Palanka - u restrukturiranju (u daljem tekstu: «Prodavac») u društvu GOŠA HK RAZVOJNI BIRO ZA OSPOSOBLjAVANjE ZA SAMOSTALNU PROIZVODNjU ROTORNIH BAGERA DOO BEOGRAD, NEMANjINA 4/XIII (u daljem tekstu: «Društvo»).
 
2.       Informacije o Društvu
 
Naziv:                             «Goša HK razvojni biro za osposobljavanje za samostalnu proizvodnju rotornih bagera» d.o.o. Beograd
Adresa:                          Nemanjina 4/XIII, Beograd
Tel:                                +381 11 647-462 
Matični broj:                  07751249
Pretežna delatnost:        7112  Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
 
Detaljniji podaci o Društvu biće dati u okviru Prodajne dokumentacije.
 
3.         Uslovi prodaje
 
Početna cena: EUR 32.000
Depozit: EUR 3.200
 
Obaveze kupca Predmeta prodaje utvrđene su Ugovorom o kupoprodaji, koji je sastavni deo Prodajne dokumentacije.
 
Kupac je obavezan da obezbedi kontinuitet pretežne delatnosti Društva, kao i izvršavanje socijalnog programa, u periodu i na način predviđen Prodajnom dokumentacijom.
 
Kupac je u obavezi da preduzme sve potrebne radnje, pribavi svu potrebnu dokumentaciju i izjašnjenja nadležnih ograna vezanih za kupovinu Predmeta prodaje, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 
 
Podnošenjem prijave za učešće na javnom nadmetanju, Učesnik izražava spremnost da u potpunosti prihvati sve uslove iznete u Uputstvu za učesnike i Ugovoru o kupoprodaji, koji čine sastavni deo Prodajne dokumentacije.
 
Lica zainteresovana za kupovinu moraju otkupiti Prodajnu dokumentaciju, uplatiti Depozit ili dostaviti Garanciju za učešće na javnom nadmetanju na isti iznos, u skladu sa Uputstvom za učesnike i podneti Prijavu za učešće na javnom nadmetanju.
Преузмите оглас у целости

ГОША ХК Развојни биро доо

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива