Izmena br. 1 javnog poziva za učešće za kupovinu imovinske celine «AUTOPUT» IZ SASTAVA IKARBUS ad Beograd – Zemun

05. авг. 2011.
Na osnovu ovlašćenja iz tačke 11 Javnog poziva za učešće na javnom tenderu za kupovinu imovinske celine «AUTOPUT»IZ SASTAVA IKARBUS ad Beograd – Zemun – u restrukturiranju u viđenom stanju, šifra tendera: IKAR 05/11 koji je objavljen u dnevnom listu „Politika“, dana 01.07.2011. godine (u daljem tekstu: „Javni poziv“), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu „Agencija“) objavljuje:
 
 
IZMENE br. 1
JAVNOG POZIVA
 
 
 
1. Menja se preambula Javnog poziva tako da sada glasi:
 
„Na osnovu Programa restrukturiranja Akcionarskog društva Ikarbus – fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd – Zemun, Autoput 24 – u restrukturiranju, matični broj 07739494 (u daljem tekstu: „Društvo“) donetim odlukom Skupštine Društva br. Ponovljena VII Vrd-1-1/2010 od 16.11.2010. godine i prihvaćenim Rešenjem Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu „Agencija“) br. 10-4957/10-395/05 od 01.12.2010. godine, Izmena Programa restrukturiranja br. 1 Društva usvojenim odlukom Skupštine Društva br. VIII Vrd-1-1/2011 od 18.01.2011. godine i prihvaćenim Rešenjem Agencije br. 10-221/10-395/05 od 31.01.2011. godine i Izmena br. 2 Programa restrukturiranja Društva usvojenim odlukom Skupštine Društva br. IX Vrd-1-1/2011 od 28.02.2011. godine i prihvaćenim Rešenjem Agencije br. 10-729/11-395/05 od 10.03.2011. godine, a u skladu sa članom 9 Zakona o Agenciji za privatizaciju (Službeni glasnik RS br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010) i članom 28 Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/07, 123/2007 – dr. zakon i 30/2010 – dr. zakon), Agencija objavljuje:“
 
 
2. Svi ostali elementi Javnog poziva ostaju istii dostupni su na internet adresi:
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива