Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 30.05.2003. u Kraljevu

22. апр. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće proizvodno trgovinsko preduzeće FEŠ, RAŠKA
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju, unutrašnji promet i sulužne delatnosti POLET, NOVI PAZAR
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju građevinske stolarije JEDINSTVO, ALEKSANDROVAC
 4. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet BALKANKOMMERCE, TRSTENIK
 5. Preduzeće za proizvodnju i trgovinu KOŽA, UŽICE
 6. Društveno preduzeće PROJEKTNI BIRO, ČAČAK
 7. Društveno preduzeće ŠTAMPARIJA RUJNO, UŽICE
 8. Društveno prekarsko preduzeće SRETEN GUDURIĆ, UŽICE
 9. Društveno preduzeće METALOPRERADA, UŽICE
 10. Društveno preduzeće trikotaža KADINjAČA, BAJINA BAŠTA
 11. Građevinsko društveno preduzeće PROGRES, ARILjE
 12. Društveno metaloprerađivačko preduzeće METAL SECCO, GORNjI MILANOVAC
 13. Akcionarkso društvo ŠUMADIJAPROMET, TOPOLA
Преузмите
Стечај

Производно трговинско предузеће ФЕШ ад РАШКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња радне одеће

Архива

Друштвено предузеће за производњу, унутрашњи промет и услужне делатности ПОЛЕТ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Стечај

ЈЕДИНСТВО ДП за производњу грађевинске столарије АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Стечај

Предузеће за производњу и промет БАЛКАНКОММЕРЦЕ АД ТРСТЕНИК- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Трстеник

Делатност:

Трговина на велико воћем и поврћем

Архива

Предузеће за производњу и трговину КОЖА

Локација:

Ужице

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ПРОЈЕКТНИ БИРО

Локација:

Чачак

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Стечај

ШТАМПАРИЈА РУЈНО

Локација:

Ужице

Делатност:

Остало штампање

Архива

Друштвено прекарско предузеће СРЕТЕН ГУДУРИЋ

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Архива

Друштвено предузеће МЕТАЛОПРЕРАДА

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство

Архива

Друштвено предузеће трикотажа КАДИЊАЧА

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Архива

Грађевинско друштвено предузеће ПРОГРЕС

Локација:

Ариље

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

Друштвено металопрерађивачко предузеће МЕТАЛ СЕЦЦО Горњи Милановац - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Производња металних врата и прозора

Стечај

Акционарксо друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива