Информације о депоновању акција по понуди за преузимање

02. феб. 2011.

Акционар може да депонује своје акције до 16. марта 2011. године, до 12 часова.

Депоновање акција подразумева прихватање понуде, а врши се потписивањем Уговора о продаји, Уговора о депоновању и Налога за депоновање на шалтерима Пошта.

Уколико акционар има испостављен Налог за продају, који још увек није реализован на Берзи, а за те исте акције жели да испостави Налог за депоновање, акционар мора прво да испостави Налог за опозив Налога за продају. Информација о реализацији Налога за опозив акционару је доступна наредног радног дана од дана испостављања Налога за опозив, после 16 часова. Тек након сазнања да је Налог за продају опозван, акционар може испоставити Налог за депоновање.

Уплата новчаних средстава по основу депонованих акција биће реализовна 21.03.2011.године, без обзира на датум испостављања налога за депоновање. 

Право је акционара који су депоновали своје акције да их могу повући сваког радног дана у току трајања понуде за преузимање, што се сматра одустајањем од прихватања понуде.

 

Понуда за преузимање Гаспром НИС скраћени текст
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива