Saopštenje sa 58. javne aukcije održane 10.04.2003. u Novom Sadu

10. апр. 2003.
Dana 10. aprila 2003. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju – Kancelarija Novi Sad, održana je 58. po redu, a dvanesta u Novom Sadu, javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:
 1. DP "BAČKA", Žabalj
  Početna cena: 909.000 | Prodajna cena: 13.000.000
  Kupac: Svetozar Panić
 2. DP "OKOV", Novi Sad
  Početna cena: 571.000 | Prodajna cena: 571.000
  Kupac: Milan Bajić
 3. DP "KORPARA", Apatin
  Početna cena: 2.378.000 | Prodajna cena: 9.500.000
  Kupac: Aleksandar Todorović
 4. DP "FABRIKA KOMZERVI I HLADNjAČA", Titel
  Početna cena: 2.430.000 | Prodajna cena: 42.000.000
  Kupac: Veselin Jovanović
 5. DP "KOZARA", Čestereg
  Početna cena: 16.601.000 | Prodajna cena: 78.000.000
  Kupac: Dušan Milinković, konzorcijum zaposlenih
 6. DUP "OBOD", Feketić
  Početna cena: 1.170.000 | Prodajna cena: 1.170.000
  Kupac: Slobodan Drašković
 7. DP "MIP", Zrenjanin
  Početna cena: 4.053.000 | NEUSPELA
 8. DP "MONTAŽA", Novi Sad
  Početna cena: 619.000 | Prodajna cena: 619.000
  Kupac: Rosimir Milanović
 9. ADG "16. OKTOBAR", Beočin
  Početna cena: 2.563.000 | Prodajna cena: 2.563.000
  Kupac: Rodoljub Repić
 10. DP "NAŠ STAN", Kikinda
  Početna cena: 482.000 | Prodajna cena: 482.000
  Kupac: Dušan Tintar
 11. DP "GALAD", Kikinda
  Početna cena: 62.210.000 | NEUSPELA
 12. DP "JEDINSTVO", Bač
  Početna cena: 9.983.000 | Prodajna cena: 9.983.000
  Kupac: GMS KOMERC doo
 13. DP "LIVNICA", Vršac
  Početna cena: 10.778.000 | NEUSPELA
 14. GMB "GRAĐAMONT", Mali Iđoš
  Početna cena: 7.746.000 | Prodajna cena: 26.000.000
  Kupac: Rajko Balać, konzorcijum zaposlenih
 15. AD "VOJVODINAŠPED", Novi Sad
  Početna cena: 33.365.000 | Prodajna cena: 240.000.000
  Kupac: Goran Pejčić, konzorcijum zaposlenih
Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам БАЧКА

Локација:

Жабаљ

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Архива

Друштвено браврско занатско предузеће ОКОВ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња металних врата и прозора

Стечај

КОНСТАНЦИА ПЛУС AKЦИОНО DРУЂТВО ЗA PРОИЗВОДЊУ, PРОМЕТ И УСЛУГЕ АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

Друштвено предузеће за прераду и конзервирање воћа и поврћа ФАБРИКА КОНЗЕРВИ И ХЛАДЊАЧА

Локација:

Тител

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Архива

Друштвено предузеће КОЗАРА

Локација:

Честерег

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

Друштвено угоститељско предузеће ОБОД

Локација:

Фекетић

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Архива

Акционарско друштво за монтажно-инсталатерске радове МИП

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Архива

Друштвено предузеће за занатске радове у грађевинарству и трговини МОНТАЖА

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

НАШ СТАН грађевинско занатско предузеће акционарско друштво

Локација:

Кикинда

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Друштвено предузеће са потпуном одговорношћу ГАЛАД

Локација:

Кикинда

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Друштвено предузеће за промет роба и услуга на велико и мало Бач ЈЕДИНСТВО

Локација:

Бач

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Стечај

Акционарско друштво ливница ВРШАЦ

Локација:

Вршац

Делатност:

Услужне делатности у копненом саобраћају

Архива

Акционарско друштво за обављање производње,промета и услуга ГМБ ГРАЂАМОНТ

Локација:

Мали Иђош

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Акционарски фонд

Холдинг предузеће акционарско друштво ВОЈВОДИНАШПЕД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остале пратеће делатности у саобраћају

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива