Obaveštenje za 58. javnu aukciju koja će se održati 10.04.2003. u Novom Sadu

09. апр. 2003.
U četvrtak, 10.04.2003. godine, u JP Sportsko poslovnom centru Vojvodina – SPENS, s početkom u 11,00 časova, održaće se 58. javna aukcijska prodaja 70% kapitala sledećih preduzeća:
 1. DP JEDINSTVO, Bač
 2. DP OKOV, Novi Sad
 3. DP KORPARA, Apatin
 4. DP FABRIKA KONZERVI I HLADNjAČA, Titel
 5. DP KOZARA, Čestereg
 6. DP OBOD, Feketić
 7. AD MIP, Zrenjanin
 8. DP MONTAŽA, Novi Sad
 9. AD 16. OKTOBAR, Zrenjanin
 10. AD NAŠ STAN, Kikinda
 11. DP BAČKA, Žabalj
 12. AD VRŠAC, Vršac
 13. AD GRAĐAMONT, Mali Iđoš
 14. AD VOJVODINAŠPED, Novi Sad
 15. DP GALAD, Kikinda

Стечај

Друштвено предузеће за промет роба и услуга на велико и мало Бач ЈЕДИНСТВО

Локација:

Бач

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Архива

Друштвено браврско занатско предузеће ОКОВ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња металних врата и прозора

Стечај

КОНСТАНЦИА ПЛУС AKЦИОНО DРУЂТВО ЗA PРОИЗВОДЊУ, PРОМЕТ И УСЛУГЕ АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

Друштвено предузеће за прераду и конзервирање воћа и поврћа ФАБРИКА КОНЗЕРВИ И ХЛАДЊАЧА

Локација:

Тител

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Архива

Друштвено предузеће КОЗАРА

Локација:

Честерег

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

Друштвено угоститељско предузеће ОБОД

Локација:

Фекетић

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Архива

Акционарско друштво за монтажно-инсталатерске радове МИП

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Архива

Друштвено предузеће за занатске радове у грађевинарству и трговини МОНТАЖА

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остали завршни радови

Акционарски фонд

Акционарско друштво граћевинара 16.ОКТОБАР

Локација:

Беочин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Друштвено предузеће са потпуном одговорношћу ГАЛАД

Локација:

Кикинда

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

НАШ СТАН грађевинско занатско предузеће акционарско друштво

Локација:

Кикинда

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам БАЧКА

Локација:

Жабаљ

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Стечај

Акционарско друштво ливница ВРШАЦ

Локација:

Вршац

Делатност:

Услужне делатности у копненом саобраћају

Архива

Акционарско друштво за обављање производње,промета и услуга ГМБ ГРАЂАМОНТ

Локација:

Мали Иђош

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Акционарски фонд

Холдинг предузеће акционарско друштво ВОЈВОДИНАШПЕД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остале пратеће делатности у саобраћају

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива