Raskidi kupoprodajnih ugovora u preduzećima Niteks, Prvi maj i Rudnik

15. јун. 2010.
Niška industrija tekstila "RATKO PAVLOVIĆ - NITEKS" d.o.o. Niš

Kupac: Konzorcijum pravnik i fizičkih lica: "IRVA INVESTICIJE" doo Beograd, Trgovinsko preduzeće "JABUKA" ad Beograd i Dr. Slavko Đorđević iz Vranja
Datum ugovora: 09.11.2006. godine
Kupoprodajna cena: 2.250.000,00 EUR

Kontinuitet poslovanja: Na osnovu fizičkih pokazatelja utvrđeno je da je u 2009. godini, u odnosu na 2006. godinu (godina koja prethodi godini privatizacije) došlo do pada u proizvodnji prediva za 84%, konfekcije za 57%, pletenina za 80% i tkanina za 60%.

Takođe, u skladu sa novim Zakonom o stečaju, nad Subjektom privatizacije pokrenut je automatski stečaj, a imajući i vidu da je račun Subjekta u blokadi duže od tri godine. Blokada na dan 30.04.2010. godine iznosile je 289.334.501,75 dinara.

Investiciona obaveza: 4.000.000 EUR za pet godina; za prvu godinu izvršena u iznosu od EUR 1.946.891; za drugu godinu izvršena u iznosu od EUR 624.709,52.

Investiciona obaveza za treću godinu u iznosu od EUR 75.290,48 dospela je 08.01.2010. godine. S obzirom da Kupac nije izvršio investicionu obavezu za treću godinu, Odlukom Agencije od 25.02.2010. godine Kupcu je ostavljen naknadni rok od 30 dana za dostavljanje dokaza o izvršenju investicione obaveze za treću godinu i pratećeg revizorskog izveštaja.

Kako Kupac u naknadno ostavljenom roku nije dostavio dokaze da je izvršio investicionu obavezu za treću godinu i obavezu kontinuiteta poslovanja, Agencija za privatizaciju je dana 06.05.2010. godine donela Odluku da se Ugovor o prodaji raskine, kao i da se izvrši protest Garancije za dobro izvršenje posla broj 3, i pokrene postupak naplate ugovorne kazne.


"PRVI MAJ" Pirot

Kupac: Konzorcijum pravnih lica koga čine "Irva Investicije" d.o.o. Beograd i TP "Jabuka" a.d. Beograd
Ugovor zaključen: 07.03.2007. godine
Kupoprodajna cena: EUR 1.750.000

Investicioni program: ukupno EUR 4.000.000 za period od 4 godine nakon Dana ispunjenja
Kupac je izvršio investicionu obavezu za prvu godinu u iznosu od EUR 1.202.642.
Investiciona obaveza za drugu godinu u iznosu od EUR 1.000.000 dospela je 08.05.2009. godine.
S obzirom da Kupac nije izvršio investicionu obavezu za drugu godinu, Odlukom Agencije od 15.03.2010. godine ostavljen je Kupcu četvrti naknadni rok od 60 dana za dostavljanje dokaza o izvršenju investicione obaveze za drugu godinu.

Kontinuitet poslovanja: Odlukom Agencije od 22.04.2010. godine Kupcu je ostavljen četvrti naknadni rok za izvršenje obaveze održavanja kontinuiteta poslovanja.
Kupac je dana 18.05.2010. godine, Agenciji dostavio dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da je fizički obim proizvodnje za prva četiri meseca 2010. godine, na mesečnom nivou manji za 66% (komadi), odnosno za 68% (norma minuti) u odnosu na 2006. godinu (godina koja prethodi privatizaciji).

Na osnovu pretrage dužnika u prinudnoj naplati na dan 26.05.2010. godine, iznos blokade računa Subjekta privatizacije iznosi 358.387.972,72 dinara.

Imajući u vidu da Kupac nije postupio u naknadno ostavljenim rokovima Agencija za privatizaciju donela je 10.06.2010. godine Odluku da se Ugovor o prodaji društvenog kapitala smatra raskinutim, kao i da se izvrši protest Garancije za dobro izvršenje posla broj 2. i pokrene postupak naplate ugovorne kazne.


Modna konfekcija "RUDNIK" AD Gornji Milanovac

Kupac: Konzorcijum pravnih i fizičkih lica: "IRVA INVESTICIJE" doo Beograd, Trgovinsko preduzeće "JABUKA" ad Beograd i Mihailo Mikić iz Beograda
Ugovor zaključen: 15.12.2006. godine
Kupoprodajna cena: EUR 400.000

Investiciona obaveza: 1.000.000,00 EUR za četiri godine. Investiciona obaveza za prvu godinu izvršena je u iznosu od EUR 420.929,00.

Investiciona obaveza za drugu godinu dospela je dana 01.02.2009. godine. Odlukom Agencije od 25.02.2009. godine Kupcu je ostavljen peti naknadni rok za dostavljanje dokaza da je izvršeno plaćanje dobavljačima za opremu koja je uneta po osnovu izvršenja investicione obaveze za drugu godinu.
Investiciona obaveza za treću godinu u iznosu od EUR 200.000 dospela je 01.02.2010. godine. Odlukom Agencije od 01.03.2010. godine Kupcu je ostavljen prvi naknadni rok za dostavljanje revizorskog izveštaja za treću godinu.

Kontinuitet poslovanja: Odlukom Agencije od 25.02.2009. godine Kupcu je ostavljen četvrti naknadni rok za izvršenje obaveze kontinuiteta poslovanja (prvi naknadni rok ostavljen je Kupcu Odlukom Agencije od 04.06.2009. godine).

Nakon isteka četvrtog naknadnog roka, dostavljeni su podaci o fizičkom obimu proizvodnje na osnovu kojih je utvrđeno da je broj utrošenih minuta za prva tri meseca 2010. godine na mesečnom nivou manji za 43% u odnosu na 2007. godinu, dok je broj proizvedenih komada za prva tri meseca 2010. godine na mesečnom nivou manji za 53% u odnosu na 2006. godinu. Poslovni prihodi koji su ostvareni za tri meseca 2010. godine su na mesečnom nivou manji za 51% u odnosu na 2009. godinu, a za 46% u odnosu na 2006. godinu.

Takođe, u skladu sa novim Zakonom o stečaju, nad Subjektom privatizacije pokrenut je automatski stečaj. Na dan 30.04.2010. godine blokada računa Subjekta iznosila je 267.857.426,31 dinara.


Raspolaganje imovinom: dozvoljeno 5% za period od 5 godina, evidentirana raspolaganja u trećoj godini iznose 44,57% bez saglasnosti Agencije.

Imajući u vidu da je Kupac opteretio imovinu Subjekta privatizacije za potrebe Kupca i trećih lica, Odlukom Agencije od 25.02.2009. godine, Kupcu je ostavljen peti naknadni za dostavljanje dokaza da su sve hipoteke upisane kao sredstvo obezbeđenja obaveza Kupca i trećih lica brisane iz nadležnog katastra nepokretnosti.

Imajući u vidu da Kupac u naknadno ostavljenim rokovima nije dostavio dokaze da je izvršio obaveze iz Ugovora, Agencija za privatizaciju donela je 06.05.2010. godine Odluku da se Ugovor o prodaji društvenog kapitala raskine, kao i da se izvrši protest Garancije za dobro izvršenje posla broj 2. i pokrene postupak naplate ugovorne kazne.
НИТЕКС ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА - НИТЕКС ДОО НИШ/НИТЕКС РАТКО ПАВЛОВИЋ

Локација:

Ниш (Пантелеј

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

ПРВИ МАЈ АД
Стечај

ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ ПРВИ МАЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња остале одеће

МК РУДНИК АД
Стечај

МОДНА КОНФЕКЦИЈА РУДНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива