Poništenje javnih poziva za prijavu potraživanja

26. мар. 2010.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:


PONIŠTENjU JAVNIH POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA

Agencija za privatizaciju je dana 24.06.2008. godine, saglasno članu 20, a u vezi sa članom 20a. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), uputila Javni poziv državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema subjektu privatizacije:


Preduzeće: JAT-TEHNIKA d.o.o. za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd.
Sedište: Beograd
Matični broj: 20029188
Datum objavljivanja oglasa za prijavu potraživanja: 24.06.2008.

Subjekt privatizacije osnovan je odlukom Javnog preduzeća "JAT AIRWAYS", Beograd dana 06.04.2005. godine.

Imajući u vidu da su predmet otpusta duga dospela a neizmirena potraživanja poverilaca sa stanjem na dan 31.12.2004. godine kao i da je subjekt privatizacije osnovan 06.04.2005.godine, Agencija za privatizaciju je dana 22.03.2010. godine donela Odluku broj 10-999/10-93/07 kojom se navedeni Javni poziv za prijavu potraživanja, poništava.
ЈАТ Техника доо
Контрола

ЈАТ-ТЕХНИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ВАЗДУХОПЛОВА, СУРЧИН

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива